FANDOM


  • İmparator, tüm yüce insanlar arasında en büyüğüdür ve imparatorluğun hükümdarıdır. İmparator, imparatorluğun başı olmaktan başka diğer pozisyonlara geçebilir. O, diyarın başlangıcında ana eyaletin valisidir ve bu ona deneyim puanları verir. Onu bu pozisyona atamaya ihtiyaç yoktur ve onu bu pozisyondan uzaklaştıramazsınız. İmparator, saldırаn veya savunan general pozisyonu da alabilir. O, bir savunma generali olarak herhangi bir eyaleti, koloniyi veya askeri karakolu koruyabilir. Onu saldırıda bir general olarak, diğer oyunculara istila görevleri için yollayabilirsiniz. Bu pozisyonlardan birine atandığında, imparatorlukta kimsenin alamadığı bonuslar alır.
  • İmparator, sadece ona ait kimsenin elde edemeyeceği bazı yeteneklere sahiptir. İmparator, sadece onun tarafından elde edilebilen utanç adında bir başka ilave özelliğe sahiptir. Bu, birden fazla kez kazanılır ve etkisi birikir. Bu özellik, ırsi değildir ve hanedan evliliği şartları ihlal edildiğinde ve hanedan barışı bozulduğunda elde edilir.
  • Bir imparator, sonsuza kadar yaşamaz. Er ya da geç bir halef gelir. Bir halef, imparatoriçe de olabilir. Halef seçimi, sistem tarafından otomatik olarak veya oyuncu tarafından bizzat yapılır.
  • İmparator öldürülebilir; yani bu, bir darbe uygulanıp yeni bir imparatorun atanması anlamına gelir. Bu durumda oyuncu kendi imparatoruna suikast kararı alır.