FANDOM


İki ittifak arasındaki ilişkilerin 5 farklı seviyesi vardır. Onlar sadece ittifak üyeleri tarafından görünebilir. İttifaklar varsayılan olarak gelişimlerine tarafsız ilişki durumu ile başlar. Ancak onlar bunu onay gerekmeden düşman ilan ederek, bir düşman ittifağa savaş açarak, onay şartıyla bir saldırmazlık paktı daveti yollayarak veya barış antlaşması imzalayarak değiştirebilirler.

Barış Antlaşması

 • Barış antlaşması imzalayan ittifaklar, bir federasyon oluştururlar.


 • Eğer "A" ittifağı ile "B" ittifağı bir federasyon oluşturduysa ve "C" ittifağı "B" ittifağına savaş ilan ederse, "A" ittifağı "C" ittifağına ücretsiz savaş ilan etme hakkına sahiptir. Eğer federasyon içindeki iki ittifak bir savaşa başlarsa, federasyon üyeleri taraf seçebilir veya tarafsız kalabilir.


 • Barış antlaşması imzalamış ittifaklar, birbirlerine savaş ilan edemezler.


Saldırmazlık Paktı (NAP)

 • İlişkili taraflar arasında saldırılar gerçekleşmeyeceğini garanti eder.


 • Bir savaş açılabilmesi için, NAP bozulmalıdır.


Tarafsızlık

 • Her ittifağın varsayılan durumu.


 • Eğer bir ittifak tarafsız bir ittifağa savaş ilan ederse, saldıran tarafın tüm üyeleri 4 onur puanı kaybeder ve savaştan sonra her iki ittifak düşman aşamasında olur.


 • Her bir değişiklik, tüm ilişkili taraflar için sürekli bir özel mesaj oluşturur.


Düşmanlık

 • Bu durum, onur kaybı olmaksızın savaş ilan etmeyi sağlar.


 • Onun ilanından sonra düşmanlık aktif olur.


İttifak Savaşları

Savaş evreleri

 • Savaşlar iki ittifak arasında yönetilir, tüm federasyonlar arasında da olabilir.


 • Savaş sabit bir 84 saatllik süreye sahiptir, sonra savaş esnasındaki toplam hasar esas alınarak bir kazanan belirlenir.


 • Savaş, ilanından 8 saat sonra aktif olur.


 • X5 menzilli net değer puanlarından daha düşük olanlarına yapılan kale kuşatmaları ve yağmalar, onur puanı kaybıyla cezalandırılmaz.


 • Hiçbir saldırı, 10 dakikadan daha az süremez. Eğer hedef 5 dakikada ulaşılabilirse, görev tam 10 dakika sürecek. Bir düşman ittifağı tarafından saldırı altındayken, ilhak edilmiş eyaletler arasında askeri görevler 5 dakika alır.


 • Bir savaşta her bir eyalet, her 42 saatte bir yağmalanabilir.


 • Bir savaşta olanak verilen x2 net değer menzil puanının dışına saldırmak onur puanı düşürmez, fakat moral ve saldırı özelliği düşer.


 • Bir savaşta oyuncuların karşı casusluğu, sadece savaş esnasında olmak üzere yapay olarak 1 seviye düşer.


 • Bir savaşta savaşan ittifakların üyeleri arasındaki tüm teslimiyetler, iptal edilir.


 • Bir ittifak, her 12 saatte 1 savaş ilan edebilir.


 • Savaş ilan etme, saldıran ittifağın her üyesinden 10 mutluluk puanı alır.


 • Bir savaş ilan edebilmek için:


  • Saldıran bir vergi ödemek zorundadır, her iki tarafın da net puan değeri esas alınır - x2 menzili aşan her 0,1 fark için, vergi net değer puanı başına 0,5 altın yükselir.


  • Her iki tarafın da gerektirdiği toplam net değer puanı miktarı, x5 menzili aşmamalıdır.


  • Bir savaşa dahil olabilmek için, liderler en az 500 puana ve ittifak en az 5000 puana sahip olmalıdır.


 • Savaş hedefleri


  • İttifaktaki rütbenizi yükseltmek için.


  • Savaş esnasında yok edilmiş düşman birliklerinin %50’sinin altın eşdeğerinde kaynaklar kazanmak için. Savaş geliri, odun ve demir olmak üzere savaşa katılan ittifaklar arasından kazanan ittifağın parçası olan tüm oyunculara savaş sonunda verilir. Kaybeden ittifak, hiçbir şey almaz.


Bu birliklerin işe alınması için ulaşılan net değer puanının altın eşdeğeri, onların işe alınması için harcanmış kaynakların altın eşdeğeri değildir.

NB! Yağmalanmış nüfus ve yıkılmış kaleler için hiçbir savaş geliri hesaplanmaz.

 • Savaşın kazananını belirleme


  • Bir savaş başladıktan sonra her iki ittifak da birbirine saldırarak askeri puan toplamaya başlar.


  • Tüm üyelerin saldırıları ittifak skoru olarak toplanır.


  • 84 saatin sonunda hangi ittifak daha fazla puan toplamış olursa, galip gelecektir.


 • Puanlar üç yolla kazanılabilir:


  • Düşman kalelerine zarar verme


Kale Seviyesi

Askeri Puan

1

1

2

2

3

3

4

4

5

8

6

16

7

32

8

64

9

128

  • Başarılı meydan savaşları - Bir meydan savaşında öldürülmüş tüm ordu birimleri puan kazandırır. 5000 altınlık ordu değeri, 1 puana eşittir.


  • Yağma - Öldürülen her 1000 köylü, 1 puan getirir.


 • Kazananın askeri puanlarının tamamı ittifak sıralamasına giderken, kaybedenin sadece %25’i bu sıralamaya gider.


 • Saldıran ittifağın seyahat modunda veya bayram korunmasında olan net değer puanı toplamı savaş sonunda %50’den fazla ise, ittifak otomatik olarak savaşı kaybeder. İttifağın net değer puanı toplamının %50’sinden fazlası tek bir üyeye ait ise ve bu üye ittifaktan ayrılırsa, saldıran ittifak savaşı otomatik olarak kaybeder.


 • Savunan ittifağın seyahat modu veya bayram korumasında olan net değer puanı, ittifağın toplam net değer puanının %75’inden fazla ise, savunan savaşı otomatik olarak kaybeder. Eğer ittifağın toplam net değer puanının %75’inden fazlası tek bir üyeye aitse ve bu üye ittifaktan ayrılırsa, savunan ittifak otomatik olarak savaşı kaybeder. Saldıran ittifak, ödediği savaş vergisinin %50’sini geri alır.


NB! Güncel hareketsizliğin yüzdeleri toplam ittifak net değer puanları üzerinden uygulanır, sadece aktif üyelerin(seyahat modunda veya bayram korunmasında olmayan) net değer puanları üzerinden değil.

Örnek 1: Eğer toplam ittifak net değer puanı 10 000 000 ve bunların 5 000 001’i tatil modunda veya bayram korumasında ise, ittifak savaş ilan edemez. Eğer toplam net değer puanı 10 000 000 ve bunların 7 500 001’i tatil modunda veya bayram korumasında ise, bu ittifağa hiçbir şekilde savaş ilan edilemez.

Örnek 2: Eğer saldıran/savunan ittifağın toplam net değer puanı 10 000 000 ve savaş ilanından önce bunların 5 000 000 veya 7 500 000’i tatil modunda/bayram korumasında ise, savaş başladıktan sonra bir üye daha seyahat modunu/bayram korumasını aktif ederse ve ittifaktan ayrılırsa/ihraç edilirse, saldıran/savunan ittifak savaşı kaybeder. Savaş başladıktan sonra her iki ittifağın mevcut aktifliği güçlüdür, bunun anlamı onun bir kayba yol açan yüzdesinin uygulandığı değeri, seyahat modunun/bayram korumasının kapatılmasının ve süresinin sona erme tarihinin veya ittifaktan ihraç edilme veya gönüllü ayrılmadan her ikisinden de etkilendiğidir.

Örnek 3: Eğer toplam ittifak net değer puanı savaş ilanında 6 000 000 ise, saldıran ittifağın savaşı kaybetmesi için seyahat modunda/bayram korunmasında olan üyelerin toplam net değer puanının en az 3 000 001 olması ve bu sayının savunan ittifak için 4 500 001 olması gerekir. Eğer ittifak net değeri savaş ilanında 6 000 000 ve bunun 1 000 000’u ittifaktan ayrılırsa/ihraç edilirse, sonra güncel aktiflik değeri 5 000 000 olur ve saldıran ittifağın savaşı kaybetmesi için seyahat modunda/bayram korumasında olan üyelerin toplam puanının en az 2 500 001 olması gerekirken, bu rakam savunan ittifak için 3 750 001’dir.

Örnek 4: Eğer ittifağın tüm üyelerinin toplam net değer puanı 5 000 000 ve 2 500 001 puan sadece tek bir üyeye aitse ve bu üye ittifaktan ayrılırsa, savunan ittifak savaşı otomatik olarak kaybeder; saldıran ittifak, eğer ayrılan üye en az 3 750 001 puana sahipse kaybetmiş sayılır.


 • Kazanılmış bir savaş, her oyuncuya 10 mutluluk puanı getirir.


İttifak Sıralaması

İttifağın net değer puanı esas alınır - tüm ittifak üyelerinin komple net değer puanlarının miktarıdır.

İttifak savaşlarından veya ittifak bölüklerinin girdiği çarpışmalardan kazanılmış askeri puanlar esas alınır.

İttifak değeri esas alınır - tüm ittifak tesisleri ve mülklerinin güncel net değeri: araştırmalar, binalar, bölükler.


Ve son fakat kesinlikle en önemli olarak, diyarın efendileri sıralaması global harita bölgesinin kontrolüne bağlıdır.