FANDOM


Her ittifağın sermayelerin biriktiği bir hazinesi vardır. Vergi ayrı kaynakları 4 türde ayarlar, her kaynak için limit %30’dur. Gönüllü yatırılanlar limitsizleştirilemez. İttifak idaresinin birinci seviyesiyle oyuncular net değer puanlarının %20’sinin altın eşdeğerini bağışlayabilir, ikinci seviyesiyle %10 ve üçüncü seviyesiyle %5. Eğer ittifak en az bir sarayı kontrolü altında tutuyorsa, bu yüzde ittifak idaresi seviyesi ne olursa olsun %20’ye yükselir.

Örnek: Eğer bir oyuncu 1000 puansa (1.000.000 altın eşdeğeri) ve ittifağı ittifak idaresinin birinci seviyesine sahipse, bu onun 200.000 altından daha fazla bağış yapabileceği anlamına gelir. Eğer sonraki gün o 2000 net değer puanına ulaşırsa, bağış limiti 400.000 olur, fakat o 2000 net değer puanına ulaşırsa ve ittifağı bir diğer ittifak idaresini araştırırsa, onun limiti toplam 200.000 altın olacaktır. Ve o zaten 200.000 altın bağışladığında, tekrar gerekli net değer puanına ulaşana kadar bir şey bağışlayamayacaktır.

Savaş ilanı ve anlaşma imzalamadan ayrı olarak, bu sermayeler ittifak araştırmalarını düzenlemek için kullanılabilir ve bu araştırmalar tüm üyeleri etkiler. Bu nedenle, eğer herhangi bir oyuncu zaten istihkamın beşinci seviyesini araştırmışsa ve onun ittifağı aynı araştırmanın birinci seviyesine sahipse, oyuncu bunu seviye 6 olarak kullanır, fakat altıncı seviye kale inşası için gerekli istihkam seviyesine sahip olmuş sayılmaz.

Üyeler ayrıca ittifak hazinesine elmas bağışlayabilir ve çekebilirler. Bağışlama sınırı günlük 2000 elmasa kadardır. Sadece satın alınmış elmaslar bağışlanabilir. Çekilen elmasların miktarı lider veya lider vekili tarafından belirlenir. Kotanın belli bir süresi yoktur. Fakat eğer sizin kotanız 500 ise ve zaten siz 500 elmas çekmişseniz, daha fazla elmas çekmek için liderin veya lider vekilinin sizin kotanızı 1000’e yükseltmesi gerekir