FANDOM


İttifak Pozisyonları

 

 • Temel bonus - 10 moral puanı. Yine de bu bonusun tam oluşu, liderin ittifağına sadakat durumuna bağlıdır.


 • Lider, ittifak içindeki tüm ordu hareketleriyle birlikte üyelerin tüm ekonomik ve ordu raporlarını görebilir.


Onlar meydana gelir: nüfus(çalışan / boşta), saat başına nüfus artışı, nüfus limiti, artış başladıktan sonra yavaşlayan limit, mevcut kaynaklar, hazinedeki sermaye, saat başına üretim(kaynakların her biri ve hepsi için), saat başına ordu bakım masrafı, vergi oranı ve mutluluk seviyesi.

 • Lider, ittifak hazinesindeki sermayeyi kullanarak ittifak araştırmalarını düzenler.


 • İttifak idarecisinin kanadından üyelerin atamaları, terfileri ve ihraçları.


 • İttifak üyelerini kabul etme ve atma.


 • Düşmanlık ilanları, diğer ittifaklarla birlik ve NAP imzaları.


 • Diğer ittifaklara savaş ilanları.


 • Tüm üyelerden ittifak vergisi alma.


 • İttifak hazinesinden elmaslar çekmek için ortak ve/veya bireysel kotalar ayarlama.


Lider Vekili

 • Lider vekili, lideri ittifaktan ihraç etme haricinde liderin sahip olduğu tüm yetkilere sahiptir.


 • Lider vekili, lider tarafından atanır. Fakat lider, birisinin atanmaması için de karar verebilir.


Maliye Subayı                             

 • Temel bonus - belirlenmiş komisyonun %50 daha düşük haliyle marketi kullanma. Mevcut bonusun değeri, oyuncunun ittifakta sadakat durumuna bağlıdır.


 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.


 • O, üyelerin vergilerini ayarlayabilir.


Subay Araştırmacı

 • Temel bonus - araştırma süresi %20 daha kısadır, fakat bu bonusun derecesi onun ittifaktaki sadakat durumuna bağlıdır.


 • Subay araştırmacının üniversite seviyesi ittifak araştırmalarının fiyatı üzerinde bir etkiye sahiptir (seviye başına 0.02 düşürür). Bu nedenle en mantıklı çözüm, en yüksek üniversite seviyesine sahip üyeyi bu konuma getirmektir. Subay araştırmacının sadakat durumu bonusu da ittifak araştırmalarını etkiler, bu yüzden en yüksek üniversite seviyesine sahip olsa bile sadakat durumu bonusunda ikinci veya üçüncü olan birisini subay araştırmacı yapmak fiyatın düşmesi yerine artışa sebep olabilir.


 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.


 • O, ittifak araştırmalarını da düzenleyebilir.


Subay İnşaatçı

 • Temel bonus - inşa süresi %20 daha kısadır, fakat bu bonusun bütünlüğü onun ittifaktaki sadakat durumuna bağlıdır.


 • Subay inşaatçının mimari seviyesi ittifak binalarının(ittifak kalesi ve diğer binalar) fiyatı üzerinde seviye başına 0.02 düşüren bir etkiye sahiptir. Bu nedenle en mantıklı çözüm, üyelerden mimari seviyesi en yüksek olan kişiyi bu pozisyona atamaktır. Subay inşaatçının sadakat durumu bonusu da ittifak binalarını etkiler, bu yüzden mimari seviyesi en yüksek bile olsa sadakat puanı ikinci veya üçüncü olan birisini bu pozisyona getirmek fiyatta düşüş yerine yükselişe sebep olabilir.


 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.


 • O, ittifak binalarının inşasını da düzenleyebilir.


Subay Diplomat

 • O, sabit bir +1 günlük onur puanı bonusuna sahiptir fakat sadece ikinci veya üçüncü sadakat durumu aşamasında.


 • Yeni üyeler kabul eder.


 • O, tüm üyelerin ekonomik ve savaş raporlarını görür.


 • O, ittifak diplomasisinden sorumlu, yeni ittifak üyeleri arayan ve müzakereler/antlaşmalar vs yapan tek kişidir.


Komutan


 • İttifakta her 5 üye için bir komutana sahip olabilirsiniz. Kalan her pozisyon ise ittifakta sadece bir kişi içindir.


 • Temel bonus - 10 moral puanı, daha fazla, daha az veya tam 10 - bu sadakat durumuna bağlıdır.


 • Komutanlar grubunun içindeki tüm mevcut ordular ile üyelerinin tüm ekonomik ve savaş raporlarını görür.


 • Onlar ayrıca tüm ittifak bölüklerinin hareketinden sorumludur.


 • Tüm komutanlar, tüm ittifağa kitle mesajları yollayabilirler.