FANDOM


AEdit

AcemiEdit

  1. 0-149 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.
  1. İttifaktaki birinci sadakat aşamasında bulunan olağan üyelerin ortak ismi.


Ağır BirimEdit

Orta seviyeli askeri birim. 

Ağır seviyelerdeki kaleleri - 4., 5. ve 6. - büyük kolaylıkla savunur ve saldırır. Ağır birimler şunlardır:

Ağır okçular, ağır mızraklılar, ağır kılıçlılar, ağır süvari, mancınık ve balista.


Ağır KılıçlıEdit

Ağır sınıf kılıçlı. Özellikler: savunmada dayanıklılığı 1.2 kat daha büyük; okçulara karşı saldırısı gücü 2 kat daha büyük. - Eğitim gereksinimleri: Piyade saldırısı [10], Zırh [10], Merkezi yönetim [6].


Ağır MancınıkEdit

Seçkin sınıf kuşatma silahı. - Özellikler: kaleye gücünün %50sini, düşman birimlere ve kuşatma silahlarına %100’ünü kullanarak saldırır. Yakın dövüşmeden 2 raunt önce saldırır. - Eğitim gereksinimleri: Talim [15], Saldırı menzili [20], Merkezi yönetim [11].


Ağır MızraklıEdit

- Ağır sınıf mızraklı. - Vuruşa karşı dayanıklılığı var - tüm süvari birimlerinin birinci raunttaki sahip olduğu vuruş bonusunu kaçıracaktır. - Eğitim gereksinimleri: Merkezi yönetim [6], Talim [8].


Ağır OkçuEdit

- Ağır sınıf okçu. - Eğitim gereksinimleri: Saldırı menzili [10], Merkezi yönetim [6].


Ağır SüvariEdit

- Ağır sınıf süvari. - Özellikler: birinci rauntta vurma gücü 1.5 kat daha büyüktür. Yüksek hızı ve yağmalama gücü yüzünden köy baskını için çok yararlıdır. - Eğitim gereksinimleri: Piyade saldırısı [10], Süvari saldırısı [10], Zırh [10, Talim [8, Merkezi yönetim [6].


AkıncıEdit

- Seçkin sınıf mızraklı. - Özellikler: birinci raunttaki vuruş 1.2 kat daha büyük; garnizonda savaşırken saldırısı 2 kat daha zayıf; Ordudaki her 1000 akıncı başına saldırı %0,5 daha büyük olur; vuruşa karşı dayanıklılığı var - tüm süvari birimlerinin birinci raunttaki sahip olduğu vuruş bonusunu kaçıracaktır. - Eğitim gereksinimleri: Merkezi yönetim [11], Talim [15], Zırh [18].


Aktif SavaşlarEdit

Diyarda halen aktif durumda olan savaşlar ve onların sonucu. Aktif savaşlar görüntüsü Mesajlar görüntüsünün sol tarafında bulunmaktadır.


Alan İstihbarat AjanıEdit

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Alan istihbaratının radyosunu arttırır - Seviye 1: 4 İМ, Seviye 2: 6 İM, Seviye 3: 10 İM, Seviye 4: 15 İM, Seviye 5: 25 İM


Alan ordusuEdit

Kalenin önündeki alan üzerinde konuşlandırılmış ordular.


AlbayEdit

100 000-149 000 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.


AltınEdit

Çalışan nüfus üzerine uygulanmış ve 6 vergi oranına göre belirlenmiş vergi vasıtasıyla elde edilen para birimi. Biriktirilmiş vergi İmparatorluğun ana eyaletinde bulunan hazinede saklanır ve binalar ile araştırmaların yapılması, bir de ordunun bakım masrafının ödenmesi için gereken altın hazineden otomatik olarak kesilir.

Altın dengesi Edit

Gelirlerden giderleri çıkararak elde edilen farktır. Altın dengesi pozitif veya negatif olabilir.

Altın eşdeğeri Edit

Odun, demir ve taş kaynaklarının birinin altın eşdeğerinde şu formüle göre dönüştürmesi: 1 altın = 2 odun = 0,4 demir = 1 taş.

Altın transferi Edit

Bir müttefiğe altın göndermek. Oyuncular güncel net puanının altın eşdeğerinin %10’una kadar eşit altın miktarını gönderebilir. Altın transferine vergi uygulanır. Bir oyuncu ticaret dengesinin limitine ne kadar yakınsa, yolladığı altında o kadar fazla kayıp olacak. Altın transferi yük arabaları vasıtasıyla taşınır ve Yük Ambarı binasına gelir.

NOT: Altın transfer etmeniz için Yük Ambarı, yük arabaları ve en az 1 ilhak edilmiş eyalet mevcut olmalıdır. Altın, Yük Ambarı binasının Altın transferi sekmesinden gönderilmektedir.

Ana eyalet Edit

İlhak edilmiş olan ana eyalet. Ana eyaletteki Çiftlik etkisinin bonusu var, o yüzden ana eyaletteki nüfusun net artışının devam ettirilmesi daha kolaydır. Ana eyalet şu bonuslardan da faydalanmaktadır: tüm kaynakların üretimi %10 daha büyük, Mutluluk limiti 20 puan daha yüksek, günlük 20 puan Mutluluk puanı alınır, savunan askeri birimlerin dayanıklılık puanı %10 daha fazla, savunmada Morale 10 puan verilir. Ana eyalet, altının saklandığı ve araştırmaların araştırıldığı yerdir.

Animasyonlar Edit

Köy haritası üzerinde hareket eden ve eyalet nüfusunun güncel hayatını resimleyen küçük adamcıklar. Animasyonlar Kale binasının sağ yanında bulunan sarı kare ile ifade edilen görüntüden aktif hale getirilebilir/kaldırılabilir.

Anket Edit

Imperia Online oyununun kuralları, mekanizmaları veya oyunla alakası olmayan konular ile ilgili sorgudur. Oyuncular her zaman cevap vermeme hakkına sahiptir. Anket görüntüsü Premium menüsünün sağ yanında bulunuyor.

Araştırma Edit

Teknolojilerin ortak ismi. Her seviye araştırmanın etkisini arttırır. Araştırmalar Üniversite’de yapılır.

Araştırmalar kuyruğu Edit

Premium oyuncular ard arda otomatikman inşa edilecek 4 ekonomik ve 4 askeri olmak üzere 8 araştırma kadar kuyrukta sıralayabilir. Kuyruktaki birincisi dışında tüm araştırmalar bekleme durumundadır - kuyrukta en başta olunca süreleri azalmaya başlayacak. Araştırma süresinin bitmesine kadar 24 saatten daha az zaman kalan araştırmalar elmas karşılığında hemen aktif hale getirilebilir.

Not: Araştırmalar kuyruğu imparatorluk saldırı altındayken kullanılamaz.

Arazi Edit

Bir idari birimin kurulduğu veya ele geçirildiği yer. Arazinin, sahip olduğu değiştiriciler, bonuslar ve cezalar yüzünden ekonomik ve askeri gelişim için büyük önemi vardır. Oyuncu, 19 eyaletten hangisini ilhak etmesine ya da koloniyi hangi nokta üzerine kurmasına karar verirken arazi seçme çok önemlidir.

Aşamalı etkisi olan festivaller Edit

Aşamalı etkisi olan küçük ya da büyük festivalin aktif hale getirilmesi festivalin etkisi Mutluluk oranına 24 saat içinde bölümlenip yansıtılacağı anlamına geliyor.

Asker Edit

Tüm insani askeri birimlerin ortak ismi. Asker tipleri şunlardır: okçular, mızraklılar, kılıçlılar ve süvari.

Askere almak Edit

Birimlerin ilgili askeri barakalarda eğitime alınması. Eğitimin; odun ve demir karşılığında olan ve birimlerin sınıfına göre değişen fiyatı var: hafif, ağır, seçkin, bir de boş nüfusa göre - bir askerin eğitimi için bir köylü gerekli, fakat 1 kuşatma silahı için 1 köylüden fazla gereklidir.

Askeri araştırma Edit

İmparatorluğun askeri gelişimini etkileyen araştırmaların ortak ismi.

Askeri bilgin Edit

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Askeri Üniversite’de gerçekleşen araştırmaların süresini azaltır. Seviye 1: 1% azaltma; Seviye 2: 2% azaltma; Seviye 3: 4% azaltma; Seviye 4: 6% azaltma; Seviye 5: 10% azaltma

Askeri bina Edit

İmparatorluğun askeri gelişimini etkileyen askeri binaların ortak ismi.

Askeri birim Edit

Savaşa katılan ve zarar veren askerlerin ve kuşatma silahlarının ortak ismi.

Askeri ekonomi uzmanı Edit

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Tüm ordu için daha az bir ordu bakım masrafı sağlar. Seviye 1: %1 azaltma; seviye 2: %2 azaltma; seviye 3: %4 azaltma; seviye 4: %6 azaltma; seviye 5: %10 azaltma

Askeri inşaatçı Edit

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Askeri binaların inşa süresini kısaltır. Seviye 1: -%1 süre; Seviye 2: -%2 süre; Seviye 3: -%4 süre; Seviye 4: -%6 süre; Seviye 5: -%10 süre

Askeri mesaj Edit

Savaş sonrası askeri raporları saklayan mesajlar kutusudur. Askeri mesajlar kırmızı zarfta ulaşır.

Askeri Mimari Edit

Daha büyük kalelerin inşaatı için gerekli araştırma. Kalenin inşa süresini seviye başına %15 azaltır. Garnizon kapasitesini temel kapasitesinden %10 arttırır. Maksimum seviye - 40.

Askeri olmayan birim Edit

Barakalarda eğitim gören, eğitim fiyatı, eğitim süresi, saatlik bakım masrafı ve hızı olan ve düşman tarafından yok edilebilen ancak zarar veren askeri birimler gibi savaşlara katılmayan birimlerin ortak ismidir. Askeri olmayan birimler istihbarat (casus) ve nakil (yük arabaları) birimleridir.

Askeri puanlar Edit

Oyuncunun askeri kabiliyetlerini yansıtır. Askeri puan sadece oyuncular arasında düzenlenen savaşlardan kazanılır. Öldürülmüş ordunun 5000 altın eşdeğeri 1 askeri puan kazandırır. Yıkılmış Kale seviyeleri bir de ittifak savaş sırasında ve sadece savaş sonucuna sayılan yağmalanmış nüfus askeri puan kazandırır.

Askeri Sağlık Edit

Savaştan sonra asker kurtarma oranını seviye başına %2 arttırır. Maksimum kurtarma oranı - %70

Askeri Yetenekler Edit

Aynı anda gerçekleştirilebilen saldırının ve barakalarda eğitilebilen askerler grupların sayısını 1 arttırır. Maksimum seviye - 40.

Asteğmen Edit

7 500-14 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Avatar Edit

Oyuncunun oyun içi kendi profiline yüklediği görüntü. Hakaret içeren ya da uygun olmayan olarak değerlendirilmiş avatarlar oyun yönetimine rapor edilebilir. Hakaret ya da uygun olmayan olarak değerlendirilmiş içerik şunlardır: pornografi, çıplaklık, ırkçılık, faşizm, gamalı haç ya da bir kişinin haysiyetini kıran herhangi görüntü. Ceza olarak ve cezanın sırasına göre oyuncu 24 saat, 168 saat ve 1 yıl olmak üzere belirli süre içinde avatar yükleme hakkını kaybeder.