FANDOM


Global haritada bölgeler üç grup olarak sınıflandırılır - bağımsız şehirler, boş araziler ve özel kaynak arazileri.
Bağımsız Şehirler Edit

Onların çoğu, münhasır bölge dışında yağmalanabilen, ilhak edilebilen veya köleleştirilebilen boş yerlerde tespit edilir. Bağımsız şehirlerin on seviyesi vardır ve ilk dördü, münhasır bölgenin sınırları içindedir.

Büyüme, bir oyuncu tarafından yollanmış her başarılı saldırıdan sonra artan bir özelliktir. Belli sayı başarılı saldırı gerçekleştikten sonra bağımsız şehrin seviyesi arttırılır. Seviye artırılınca Büyüme sıfırlanır.

 • Seviye 1: Büyüme 0,
 • Seviye 2: Büyüme 5,
 • Seviye 3: Büyüme 10,
 • Seviye 4: Büyüme 10,
 • Seviye 5: Büyüme 10,
 • Seviye 6: Büyüme 15,
 • Seviye 7: Büyüme 15,
 • Seviye 8: Büyüme 15,
 • Seviye 9: Büyüme 20,
 • Seviye 20: Büyüme 20.
Boş araziler Edit

Boş araziler, oyuncunun münhasır bölgesi dışında da bulunabilir ve oyuncu tarafından fethedilebilir. Herhangi ilhak edilmiş veya kolonileştirilmiş bir arazi(tarafsız araziler haricinde), imparatorluğa farklı bonuslar ve değiştiriciler getirir.

Bağımsız boş araziler, haritada 4 puan alabilir. Bu nedenle yakın zamanda ilhak edilmiş eyaletin / bulunmuş koloninin, farklı bonuslarla çeşitli arazilerde yaygınlaşması mümkündür. Bu durumda ilhak üzerinde, oyuncu sırasıyla arazinin türünü seçmelidir.
Özel kaynaklar Edit

Bu arazi üzerine eyalet, koloni veya ticaret karakolu kurulursa, tüm İmparatorluğa bonus verir. Global harita üzerinde 1 nokta alır ve münhasır bölgesi dışında saptanır.

Aynı özel kaynağın verdiği bonus birikmez. Eğer aynı kaynaktan 2 bonus mevcut ise, daha büyük bonus (bonus oranları aynı ise, sadece birisi) göz önünde bulundurulur. İki farklı özel kaynak arazisinden gelen aynı bonuslar birikmektedir.

Örneğin: Altının verimli bölgesi üzerine iki eyalet/koloni/ticaret karakolunuz varsa, altın gelirine %10 bonus alırsınız. Buğdayın verimli bölgesi üzerine bir koloni kurmuşsanız ve Pirincin verimli bölgesi üzerine başka bir koloni kurmuşsanız, çiftlik etkisine %20 bonus alırsınız.
Barbar Ordugahı Edit

Global haritada saptanmış ve kendi ordularına sahip olan tarafsız topraklar. Onlar, casuslanabilir ve yağmalanabilir, fakat fethedilemez. Başarılı bir meydan savaşı üzerine, oyuncu kaynak veya nüfus kazanır. Yenildiğinde, Barbar ordugahı haritadan kaybolur, oyuncu ödülleri de alır.Konum Edit

Göçebe yerleşimleri, münhasır bölge dışında tarafsız alanlar üzerinde rastgele global haritada saptanır. Onların üretimi, diyarın hızıyla uyum içinde belirli zamanlarda meydana gelir. Onların toplam sayısı 2000’i aşmaz. Üretim, diyarın başlangıcından sonra birinci gün başlar. Her çeyrek düzlemde 5 göçebe yerleşimi vardır(100x100 puan). Bir veya daha fazla göçebe tesisi yenildiğinde veya haritadan kaybolduğunda, sistem yeni birini meydana getirir, böylece 5 numara onarılır. Onlar rastgele yerlerde tekrar tespit edilir, önceki yerleşimlerle aynı konumda olmak zorunda değildir.

Not: İki barbar ordugahı, ortak bir sınıra sahip olabilir veya bir oyuncunun alanına bitişik olabilir.


Barbar ordugahları: türler Edit

Bu tesisin türü, içerideki ordu tarafından belirtilir. Askeri araştırmalar ve savunmadaki hafif, ağır veya seçkin birimler. Onların derecesi, tesisin oluşturulduğu andaki diyarın aşamasına bağlıdır. Barbar ordugahlarının 15 farklı seviyesi vardır.

Casusluk ve saldırı Edit

Barbar ordugahları sadece global haritadan casuslanabilir veya saldırı alabilir. Onları komuta merkezinden bulamazsınız.

 • Casusluk
Casusluk raporu ordu hakkındaki bilgiyi tutar, zarar verilen

tesis üzerine kale ve ödül alabilirsiniz.

 • Saldırı
Tek mümkün saldırı türü meydan savaşıdır. Görev süresi,

global haritada hareket için formüle dayandırılıp hesaplanır: ordu, en yavaş birimin hızıyla hareket eder. Hemen varış seçeneği kullanılamaz. Başarılı meydan savaşı üzerine, galip kendi ödülünü alır ve Barbar Ordugahı global haritadan kaybolur.

Ödüller Edit

Barbar ordugahı yıkıldıktan sonra saldıran bir ödül alır. Ödülün miktarı, ordugahın seviyesinin gelişimine bağlıdır - seviye ne kadar yüksekse, ödül o kadar büyüktür. Genelde ödüller kaynaklar olur. Kabile Köleciler ise, ödül olarak azat edilmiş nüfus verilir.

NOT: Diyarın dönemi bittikten sonra açılmamış sandıklar kaybedilir.


 • Temel
Her göçebe yerleşimi, temel bir ödül verir. O içerebilir:
 • Azat edilmiş nüfus, Kölecilerin barbar ordugahının yenildiği zaman ödül olarak verilir. Bu ödül, İmparatorluktaki Stoka gider ve her zaman alınabilir. Azat edilmiş nüfus Stoktan almaya karar verdiğinizde, o bulunduğunuz arazideki nüfusa eklenecektir.
 • Kaynaklar - dört kaynaktan kazandığın miktar (odun, demir, taş veya altın). Geri dönen bölükler, onları başlangıç eyaletine geri getirecekler.
Barbar Ordugahları SaldırılarıEdit

Her Barbar ordugahı, kendisinden en fazla 70 İmperialı mil uzaklıkta bulunan oyunculara saldırı yollayabilir. Bu koşul, oyuncunun İmparatorluğunun münhasır bölgesindeki yerli barbarlar için de geçerlidir. Yerli Barbar ordugahları sadece o belli oyuncuya saldırabilir. Yok edilene kadar her Barbar ordugahı saldırı yollamaya devam eder. Ancak onun yok edilmesi, yok edildiği andan önce yollanmış tüm saldırıları etkilemez – bu saldırılar amacına ulaşıp gerçekleşir. Belli seviyeli Barbar ordugahının amacı belli puan menzilindeki oyuncular olur.

 • Saldırı türü Barbar ordugahının türüne bağlıdır. Aşağıda gösterildiği gibi:
  • Yerliler daima kale kuşatması yollar
  • Fatihler daima kale kuşatması yollar
  • Çapulcular 50/50 oranında kale kuşatması ve köy baskını yollar
  • Köleciler her zaman köy baskı saldırısı yollar
Eğer bu saldırı gerçekleşmeden önce aynı eyalette başka köy baskı olmuşsa, saldırı meydan savaşı olarak gerçekleşir.


 • Barbar saldırılarının hedefleri:

Barbar ordugahlarının mümkün amaçları, belli değer üzerine barbar tehdidinin seviyesini arttıran oyuncunun bütün eyalet (ana eyalet de dahil) ve kolonileri olur. Asker ve ticaret karakolu veya köle eyaleti saldırı alamaz. Saldırıların yolculuk süreleri rastgele olarak belirlenip 55 ile 60 dakika arasında değişir. Saldırılar, aktif oldukları anda görülür. Saldıran barbar ordusunun düzeni, barbar ordugahının içindeki ordu tarafından belirlenir. Saldırı kale kuşatması olunca orduya belli oranda kuşatma silahı da eklenir. Köy baskında barbarların ana morali 100, kale kuşatmasında ise 120 olur. Her barbar ordugahı özel generale sahip olduğu için yollayan her saldırının başında o general olur. Generalin becerileri, savaşı etkileyip Görev ekranında görülür. Bir tek yerli barbarlar generalsiz saldırı yollar. Aynı Barbar ordugahından yollanabilen saldırı sayısının sınırlaması yoktur. Bu koşul, barbar ordugahından yollanan askerlerin sayısı ve düzeni değiştirmez. Barbar saldırıları, oyuncunun Premium özellikleri kilitlemez. 


 • Oyuncunun tesislerinde barbar tehdidinin arttırılması

70 imperial mil içinde bir Barbar ordugahı mevcut ise, barbar tehdidin seviyesi, belli bir tesis saldırı alma ihtimalini belirler. Bu tehdit, bir oyuncunun her tesisinde belli mantığa göre biriktirilir.

Barbar tehdidin seviyesi 3 farklı yoluyla arttırılır:
 • Zaman geçtikçe – her saatinde barbar tehdidi belli oranıyla arttırılır
 • Bina inşaatı başlatıldığı zaman (türüne bakılmaksınız)
 • Askeri görev başlatıldığı zaman (askeri sefer dışında) Belli bir tesise saldırı gittiği zaman içindeki Barbar tehdidinin seviyesi sıfırlanır. Aynı oyuncunun kalan tesislerindeki tehdidin seviyesi ise azalır.


 • Barbar saldırısının gücü
Barbar saldırısının gücü, belli oyuncunun son 24 saat boyunca başarıyla saldırdığı Barbar ordugahlarının sayısına göre belirlenir. Oyuncunun ne kadar çok kez barbarlara saldırı yollamışsa, onun alacağı tepki o kadar güçlü olacaktır. Fakat eğer oyuncu, son 24 saat boyunca belli bir barbar ordugahına başarıyla saldırmamışsa, ona saldıran barbar ordusu temel barbar ordusunun %50 azaltılmış olmalı. Barbarlara karşı başarıyla gerçekleşmiş her saldırı, barbar saldırısının gücü %10 arttırır. Örneğin: bir oyuncu, içinde 1000 hafif süvari bulunduğu Barbar ordugahından saldırı alır. Eğer bu oyuncu son 24 saat boyunca barbarlara hiç saldırmamışsa, alacağı barbar saldırısına temel barbar ordusunun %50si katılacaktır – 500 hafif süvari. Eğer bu oyuncu son 24 saat boyunca toplam 10 Barbar ordugahı yok etmişse, alacağı saldırıya temel barbar ordusunun %150si katılacaktır – 1500 hafif süvari.
Barbar ordugahlarının araştırmaları

Barbar ordugahlarının askeri araştırmaları vardır. Bu araştırmalar barbarları daha rekabetçi yaparlar. Araştırmalar saldırıda da savunmada da kullanılır.

 • Seviyeye göre barbar ordugahlarının araştırmaları:

Seviye

Saldırı Menzili

Piyade Saldırısı

Zırh

Süvari Saldırısı

Askeri Sağlık

Karşı Casusluk

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

4

6

6

6

6

7

7

5

8

8

8

8

9

9

6

10

10

10

10

11

11

7

12

12

12

12

13

13

8

14

14

14

13

15

15

9

16

16

16

14

17

17

10

18

18

18

15

19

19

11

20

20

20

16

21

21

12

22

22

22

17

23

23

13

24

24

24

18

25

25

14

27

27

27

19

27

27

15

30

30

30

20

29

29