FANDOM


İlhak edilmiş eyaletler Edit

Bir oyuncunun ilhak edebileceği maksimum eyalet sayısı 20’dir(ana eyalet + 19 ilave). Bir araziyi ilhak etmek (bağımsız şehir, bağımsız boş arazi veya özel kaynak arazisi) ve eyalete dönüştürmek için, boş bir merkezi yönetim seviyesine sahip olmak gereklidir. İlhak, global haritadan barışçı yolla veya savaş ile uygulanabilir:


 • Bağımsız bir şehrin ilhakı
  • Barışçı yolla: tesiste x1,5 ile çarpılmış tüm binaların fiyatını ödemelisiniz. Barışçı yolla ilhak edildiğinde, binaların seviyeleri aynı kalır.
  • Zorla: Kale kuşatmasına ordunuzu yollamanız ve 1000 işsiz nüfusa sahip olmanız gereklidir. Savaşı kazandıktan sonra arazi imparatorluğun bir parçası olur, fakat tüm binalar bir seviye kaybeder. Ancak bağımsız şehirdeki kalenin seviyesi ve kaynakların üretildiği tesislerin seviyeleri varsayılan olarak 1 ise, onların seviyeleri sıfırlanmayıp 1 kalır. Bağımsız şehirdeki ordu, içerideki mevcut birimler için gerekli askeri araştırmaların en düşük seviyeleriyle savaşır.


Bağımsız bir şehri ilhak ettikten sonra, yeni eyalet 4 puan işgal eder.


 • Bağımsız boş arazinin ilhakı: Bu sadece barışçı yolla oraya yerleşmesi için 1000 köylünün olduğu bir heyet yollayarak olabilir. Tesiste ilhak ettikten sonra sahip olacaksınız:
  • Şehir merkezi
  • Birinci seviye yük ambarı
  • Birinci seviye evleri
  • Tapınak


 • Özellikler:
 • Verimlilik

Eyalet, her ilhaktan sonra bir öncekine kıyasla %10 daha az kaynak üretir.

 • Mutluluk

Tüm ilhak edilmiş eyaletlerde temel mutluluk limiti 100’dür. Ana eyalette +20 bonus vardır.

 • Kaynak nakli

O, nakliye istasyonundan uygulandı. Bir eyalet, 2x2 noktasında yayılır. Kendi eyaletleriniz arasında nakliye 1 puan başına 1 dakika alır, o bitişik eyaletler için 2 dakikadır, bir diğer eyalet tarafından bölünen eyaletler arasında 3 dakika, uzakta olan iki eyalet arasında 4 dakika ve böyle gider.

 • İmperialı güzergah

Altyapı, ilhak edilmiş eyaletleri devreye sokmak için inşa edilebilir. Bu yapının her seviyesi, kaynak nakli süresini ve orduların ilerleyiş süresini %5 kısaltır ve ayrıca eyaletler arası ticari potansiyeli %10 arttırır.

 • Ordu ilerlemesi

Nakliye modelinden sonra eyaletler arasında ordu hareketi. Başlangıç noktasına ve varış yerine(eyalet veya koloni) bakılmaksızın, düşman saldırısı için ilerleme süresi daima aynıdır. Bu süre, saldıranın ana eyaletinden savunanın ana eyaletine gitmesi için gerekli süreye eşittir.

 • Valinin yetenekleri

Bir araziyi veya tarafsız eyaleti ilhak etme veya kolonileştirmenin belirli bonuslarından başka, iki özel bonus bağışlanır: İki valiye ait becerinin %50 yükselişi. Sistem, kullanıcının elde etmiş olduğu iki beceri seçecek. Eğer kullanıcı herhangi bir valiye ait beceriye sahip değilse, sistem rastgele iki beceri seçecek ve bu sayede kullanıcı onlardan bonus almaya başlayacak. İlhak edilmiş eyalet, bağışlanan bonusları orada becerilerin sahibi olan atanmış bir yüce insan varsa kullanabilir. Eğer atanmış bir vali yoksa, eyalet bonuslardan etkilenmeyecektir. Bu, onların kesin şartlar yerine getirilene kadar pasif olacağı anlamına gelir. Oyuncu için ana amaç, her iki beceriye de sahip bir yüce insanın atanması olmalıdır, bu sayede her ikisi de bonusların etkisine sahip olabilir.

KölelerEdit

Onlar, global harita üzerinde bir nokta işgal eder. Bir oyuncunun köleleştirebileceği maksimum eyalet sayısı 11’dir. Bir araziyi köleleştirmek için merkezi yönetim seviyesine ve köle eyaleti lojistiğine sahip olmanız gerekir.

 • Köleleştirme:  

Bir araziyi köleleştirilmiş eyalete dönüştürme, sadece kale kuşatması görevine yollanmış bölükler tarafından gerçekleştirilir. Bu, sadece tarafsız eyaletleri köleleştirilmiş eyalete dönüştürebileceğiniz anlamına gelir. Köleleştirilmiş eyalet bir imparatorluğun veya diğer tesislerin(münhasır bölge, eyalet sınırları dışı, koloni, askeri veya ticari karakol) yanında olabilir fakat diğer köleleştirilmiş eyaletlere veya tarafsız eyaletlere bitişik olamaz. Aralarında en az 1 birimlik mesafe olmalıdır.

 • Kölelerin özellikleri
  • Nüfus: Büyüme, bölgenin köleleştirilmiş eyaletten ilhak edilmiş eyalete dönüştüğü andan itibaren durur. Sayı, tarafsız eyaletin parametreleri tarafından önceden belirlenir.
  • Ordu: O, alan ilhak edilene kadar eskisi gibi kalır. Birimlerin sayısı, bağımsız şehrin parametreleri tarafından önceden kararlaştırılmıştır.
  • Gelir
   • Ticaretten gelir: O, ticaret yollarının güzergahına bağlıdır. Altın, ana eyaletin hazinesinde saklanır.
   • Köle eyaleti vergisinden gelir: O, bağımsız şehrin parametreleri tarafından önceden belirlenir. Bu yolla altın kazanımı, oyuncu tarafından ana eyalete transfer edilmelidir.
  • Köle bölgeleri, diğer oyuncular tarafından ilhak edilebilir, serbest bırakılabilir veya fethedilebilir.
   • Köleleştirilmiş eyaleti ilhak etme: O, sadece tesis ana eyalet veya başka bir ilhak edilmiş eyaletle ortak bir sınıra sahipse mümkündür. O, ilhak edilmiş bağımsız bir şehrin mekaniklerinden sonra barışçı yolla veya zorla ilhak edilebilir. Not: İlhağın barışçı yolla veya zorla olduğuna bakılmaksızın, bağımsız şehirdeki binaların verdiği puanlar kullanıcının hesabına eklenir.Köleleştirilmiş eyaleti başarılı bir şekilde ilhak ettikten sonra, tesisteki binalar bir seviye kaybeder. Şunların haricinde: - Evler; fetihten öncekilerin seviyesi aynı kalır, - Kale; fetihten önce seviyesi 1 ise aynı kalır.
   • Köleleştirilmiş alanı serbest bırakma: Köleleştirilmiş bir eyaleti her an serbest bırakabilirsiniz. Alan, bağımsız bir şehre dönüşecek ve siz geliri kaybedeceksiniz. Köle eyaleti döneminde birikmiş olan kaynaklar kaybolur ve sıfırdan üretim başlar.
   • Köleleştirilmiş bir eyaletin fethi: Köleleştirilmiş alan düşmanlar tarafından yağmalanamaz fakat münhasır bölgenizin dışında bulunduğu takdirde alınabilir. Diğer oyuncular onu istila edebilir ve kale içindeki orduyla savaşabilir. Başarılı kuşatma üzerine, saldıran köleleştirilmiş alanı alır.


KolonilerEdit

O, global harita üzerinde 4 nokta işgal eder ve münhasır bölgede bulunamaz. Bir koloninin boyutu, ikamet eden insanlarının sayısına bağlıdır. Kolonileştirmek için Kolonicilik araştırmasının boş bir seviyesine ve en az birinci seviye Koloni lojistiğine sahip olmanız gerekir. Koloniler bağımsız tarafsız araziler, bonuslu araziler veya özel kaynak arazilerinde oluşturulabilir ve diğer oyuncunun ticaret veya askeri karakolu, köleleştirilmiş eyaleti ve kolonisinin yanında saptanabilir. Eğer köleleştirilmiş arazi ve diğer oyuncuların kolonisi ortak bir sınıra sahipse, köleleştirilmiş tesisin sahibi diğer oyuncuların kolonisini yok etmedikçe onu ilhak edemez. Diğer kullanıcının önceden ilhak edilmiş eyaletine bitişik bir alanı kolonileştiremezsiniz.

 • Kolonileştirmek: Sadece barışçı yolla uygulanır. Kolonileştirme için, 50 000 köylü ve ilhak edilmiş bir eyaletten veya diğer koloniden boş bir araziye kaynak yollamak zorundasınız. İnşa 30 saat alır ve bittiğinde koloni aşağıdaki binalara sahip olur: çiftlik - seviye 8, şehir meydanı - seviye 1, nakliye istasyonu - seviye 1, ticaret yolu - seviye 1, evler - seviye 2, kale - seviye 4. Kurulum için fiyat, tüm binaların gerekli fiyatlarının miktarına eşittir (mimari seviye 0 kabul edilir).
  • Bir arazinin kolonileştirilmesi - eğer alan farklı arazilerde yayılırsa, oyuncu onlardan birini kendi bonusu ve bir değiştiricisiyle seçmelidir. Koloni, iki eşsiz bonus alır: valinin iki yeteneği, %50 yükselir.
  • Bir özel kaynak arazisinin kolonileştirilmesi - o boş bir arazinin kolonileştirilmesi olarak aynı şekilde tamamlanır. Tek fark; arazi tipinin bonusu ve değiştiricisi, bir de iki valilik becerisinin bonusu ile birlikte, bütün imparatorluğu etkileyen özel kaynağın bonusundan da faydalanırsınız. Özel kaynak arazisinde koloni saldırı menziline bakılmaksızın saldırı alabilir, bu moralde, onurda veya istilacının saldırısında cezalandırma olmadığı anlamına gelir.
 • Kolonilerin özellikleri: Onlar ilhak edilmiş eyaletler olarak aynı statüye sahip - binalar inşa edebilir, orduyu güçlendirebilir ve üretebilir ve kaynaklar nakliye edebilirsiniz.
  • Yıkılmış bir koloni
  • Düşman saldırısı tarafından - Bir koloni, kalesiz kurulduğunda yok edilir. Her başarılı kuşatma, kale seviyesini bir seviye aşağı düşürür. O, koloniye dönüştürüldüğünde kale seviyesi 0 ise, otomatik olarak global haritadan kaybolur. Nüfusunun yarısı ve içeride konuşlanan ordunun %90’ı geri döner. Sahibi koloniden topladığı kaynakları, yatırılan kaynakların net değer puanını ve 10 mutluluk puanı kaybeder. İmparatorluktan koloniye bir ordu ilerleyiş halindeyse, bu ordu da geri döner. Eğer koloni oradan yollanmış ve devam etmekte olan bir askeri görev mevcut iken yok edilirse, bu ordu imparatorluğun ana eyaletine döner. Koloninin savunmasında kaybedilmiş her savaş, kalan garnizonu meydana hareket etmesi için zorlar. Özel kaynak kolonilerindeki saldırılar, menzil birimi yaptırımları tarafından etkilenmez; bu, herhangi bir moral veya onur cezasının olmadığı anlamına gelir.
  • Sahibinin seçimi - Eğer "koloniyi yok et" seçeneğini seçerseniz, kendi koloninizi yok edebilirsiniz. İnşa, kurulduktan sonra koloninin nüfusunun %50’sini eyalete veya koloniye geri yollar. Koloniden elde ettiğiniz kaynakları ve koloninin kurulumu ve gelişimi için yatırdığınız kaynakların net değer puanını kaybedersiniz. Bir koloni orada birimler var iken sahibi tarafından yok edilemez.
  • Otomatik inşa - bir oyuncu kolonisini, hesap oyun görevlileri tarafından en az 7 günlüğüne ceza alırsa veya 16 günden fazla tatil modunda kalırsa kaybedebilir. Nüfusunun yarısı ve içeride konuşlanan ordunun %90’ı doğrudan geri döner. Sahibi yatırılan kaynakların net değer puanını kaybeder. Tüm biriken kaynaklar, ana eyalete transfer edilir. Koloni sistem tarafından yok edildiğinde, mutluluk puanı kaybetmezsiniz. Not: Sadece özel kaynak arazisinde kurulmuş koloniler otomatik olarak yok edilebilir.
  • Yok edilemez koloniler: Bir koloni, sahibi kalesi sekizinci seviye olduktan sonra 14 gün onu elinde tutabilirse yok edilemez olabilir. Bu süreç bittiğinde, koloni ilhak edilmiş eyaletin aynı durumunu alır. O, onlarla sadece ortak bir sınıra sahip olmaz. Eğer böyle bir koloninin kalesi yok edilirse, seviye kaybına sebep olmaz. Savunan, gerekli kaynak miktarını ödeyerek onu tekrar inşa edebilir. Not: Yok edilemez koloniler hala sahipleri tarafından parçalarına ayrılabilir.
  • Mutluluk: İlhak edilmiş eyaletlerde de aynı yolla hesaplanır, fakat mesafe için ek bir değiştirici vardır - ana eyaletten daha uzak koloni, daha negatif değiştiricidir. Bu formül kullanılır: 0,00025 * mesafe * mesafe - 0,23 * mesafe -13 Mesela: Kullanıcının ana eyaletten 5 puan uzaklıktaki bir koloniye sahip. Mesafe mutluluk düzenleyicisi şöyle olacaktır: 0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14 Mesafe 400’den daha uzak olduğunda, kayıp daima -65 olacak. Mutluluk limiti 100’dür. Bu limit, bir özel kaynak arazisini kolonileştirerek 10 puan arttırılabilir. Eğer mutluluk 50’den aşağı düşerse, halkın vergi vermemesi için %2’lik bir isyan çıkma şansı vardır. Eğer mutluluk 20 veya daha aşağısına düşerse, koloniye mutluluğu arttırana kadar en az 24 saatlik bir girişin engellenmesine sebep olacak bir isyan çıkma şansı yüksektir. Bu süre zarfında sadece festival organizasyonları ulaşılabilirdir.
  • Verimlilik: Birinci temel koloni %90 verimliliğe ve bundan sonraki her koloni %10 daha az verimliliğe sahip olur. Bu yüzdeye mesafe cezasının yarısı eklenir. Koloni bürokrasi araştırması verimliliği seviye başına %5 arttırır (%100’ü aşmaz). Koloni bürokrasinin araştırılmış bir seviyesi yoksa, 10. koloninin temel verimliliği 0 ve bundan sonraki her koloninin verimliliği eksiye(negatife) doğru ilerleyerek %10 daha az olacak. Örnek: Eğer kullanıcı ilk kolonisi C1 için -14 mutluluk olarak mesafe cezasına sahipse, onun verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanacak. %100 - %10 -14/2 = %83(koloni bürokrasinin etkisi olmadan). Eğer araştırılmış bir seviyesi varsa, verimlilik %5 yükselecek ve %88 olacak.
  • Koloni vergi sistemi: Koloniler, ilhak edilmiş eyaletlerdeki gibi aynı vergi modeline sahiptir.
  • Kaynak nakliyesi: O, depo menüsünden uygulanır ve ilhak edilmiş eyaletler gibi aynı yapıya sahiptir.  Ticaret yolu, ticaret karakolları ve kolonilerde inşa edilebilen bir binadır. İlhak edilmiş eyaletler arasında imparatorluk yolları olarak aynı rolü görür ve ana eyalete nakliye süresini seviye başına %5 kısaltır. Oyuncu, her seviye ile tesis üzerinde daha az nüfus ile kurulmuş ticaret potansiyelini %10 daha uzakta kullanabilecek.
  • Ordu ilerleyişi: Eyaletler ve koloniler arasındaki ilerleme süresi, ilhak edilmiş eyaletler arasındaki süreye benzerdir - en kısa şekilde alınır. 


Ticaret karakoluEdit

Global harita üzerinde 1 nokta alır ve münhasır bölgesi dışında özel kaynak arazisi üzerine kurulabilir. Başka oyuncunun ticaret karakolu, koloni, askeri karakol veya köle eyaletini ile ortak bir sınıra sahip olabilir, fakat başka oyuncunun İmparatorluğu (ana eyaleti veya ilhak edilmiş eyalet)ile ortak sınıra sahip olamaz. Tüm İmparatorluğa özel kaynak bonusu verir. İçindeki ticaret yolunu geliştirilmesi ile ticaret potansiyeli ek altın sağlar. Global harita üzerine tek bir nokta işgal ettiği için seçilen arazi tek bir bonus veya değiştirici verir.

 • Kurulmuş bir ticaret karakolu: Ticaret karakolu korumak için Ticaret Yönetimi ve Ticari Lojistiğin boş bir seviyesine sahip olmalısınız. Ticaret Yönetiminin her seviyesi, bir ticaret karakolunun kurulmasına izin verir. Ticari Lojistik, bir oyuncunun ticaret karakolu kurabildiği alanın İmparatorluktan uzaklığını 5 puan ile arttırır. Her seviye, önceki seviyeye göre %8 daha etkilidir. Bir ticaret karakolunun fiyatı, Mimari 0 seviyesindeyken içindeki binaların fiyatına eşittir.
  • Kale - seviye 3
  • Ticaret rotası - seviye 1
  • Depo istasyonu - seviye 1
Global harita üzerinde seçilmiş araziye tıkladığınızda mevcut olan bir buton ile kurulur. Kurulum görevi yük arabalarının hızında ilerler. İnşa süresi 6 saat devam eder ve bu periyod esnasında tesisteki saldırılar etkisiz hale gelir. Ticaret karakolunun kurulması, tüm imparatorluğa bir kerelik 10 mutluluk bonusu verir.
 • Ticaret karakolunun özellikleri
  • Binalar: Ticaret karakolunun Şehir merkezinde oyuncunun seviyelerini geliştirebilecek mevcut binalar - Ticaret yolları ve Yük ambarı. Kaleyi yükseltemezsiniz. Onun maksimum seviyesi 3tür. Ticaret karakolu saldırı aldıktan sonra Kale yıkılırsa, yeni seviye inşa edilebilmesi için "Askeri" denen sekmede bir buton mevcut olacak. Bunun dışında Kulenin 1. seviyesi inşa edilebilecek.
  • Kaynak nakliyesi: O, Depo İstasyonu’ndan uygulanır ve ilhak edilmiş eyaletler arasındaki nakliye ile aynıdır. Ticaret yolu, ticaret karakolları ve kolonilerde inşa edilebilen bir binadır. İlhak edilmiş eyaletler arasında imparatorluk yolları olarak aynı rolü görür ve ana eyalete nakliye süresini seviye başına %5 kısaltır. Oyuncu, her seviye ile tesis üzerinde daha az nüfus ile kurulmuş ticaret potansiyelini %10 daha kullanabilecek.
  • Ordu ve savunma: Ticaret karakolu içine ordu konuşlandırılamaz. Düşman saldırısı gelince, Kale ve Kuleler tesisi korur. Yine de tesisin yanında askeri karakolu kurarsanız, tesisin daha sağlam koruması sağlayacaksınız. Böylelikle saldıran oyuncu ticaret karakolunu ssaldırmak istediğinde öncelikle askeri karakolu yok etmesi gerekecektir.
  • Yok edilme: Ticaret karakolu, sahibi tarafından veya düşman saldırısıyla yok edilebilir.
   • Düşman saldırısı ihtimaline karşı
   • Otomatik yok edilme: Ticaret karakolunuzu otomatik olarak kaybetmeniz mümkündür. Bu, şu durumlarda olabilir:
    • Hesabınız, 16 günden fazla zamandır seyahat modundadır.
    • Hesabınız, 7 günden daha fazla bloke edilmiştir. Sistem tarafından yok edilme üzerine, kullanıcı özel kaynaklardan bonusu ve tesisin gelişiminden ve kurulmasından kazanılmış net puan değerini kaybedecek. Toplanmış kaynaklar, ana eyalete transfer edilir.

Askeri karakolEdit

Harita üzerinde 1 birim alır ve tarafsız eyalet ile özel kaynak arazisi dışında heryere kurabilirsiniz. Bu tesisin ana fonksiyonu ticaret karakollarını korumaktır, çünkü orada bir savunma ordusu konuşlandırılamaz. Bu amaçla askeri karakol, ticaret karakolu ile ortak bir sınıra sahip olmalıdır. Böylece düşman önce askeri karakolu yok etmelidir ve ancak bu yolla ticaret karakoluna saldırmak için bir fırsata sahip olur. Askeri karakollar diğer tesislere bitişik olarak inşa edilebilir fakat bir savunma etkisine sadece ticaret karakollarında sahip olur.

 • Askeri karakolun kurulumu Seviye 5 Merkezi yönetim araştırmasına ve en az seviye 1 Askeri yönetim ve Askeri lojistik gereklidir. Askeri yönetimin her seviyesi sonrası, bir tane daha askeri karakol inşa etmenize imkan verir. Askeri lojistik, bir oyuncunun askeri karakol kurabildiği alanın İmparatorluktan uzaklığını 5 puan ile arttırır. Fiyat, seviye 0 Mimari’nin içinde yerleşik tüm binaların tutarına eşittir.
  • Kale seviyesi 4 
  • Depo istasyonu seviye 1
  • Askeri kamp seviye 1 Askeri kampın her seviyesi, 120 000 meydan ordusunun konuşlanmasına olanak verir. Global harita üzerinde seçilmiş araziye tıkladığınızda mevcut olan bir buton ile kurulur. Eğer arazi bir askeri bonus veya değiştiriciden bir askeri bonus bağışlarsa, tesis sadece bunun bonusundan etkilenir. Herhangi bir ekonomik bonus, bir etkiye sahip olmayacaktır. İnşa süresi 6 saat devam eder ve bu periyod esnasında tesisteki saldırılar etkisiz hale gelir. Kurulum görevi yük arabalarının hızında ilerler.
 • Askeri karakol özellikleri
  • Binalar: Bitirilen inşadan sonra tesis yükseltilebilen kalenin, depo istasyonunun ve askeri kampın önceki seviyelerini ortadan kaldırır. Askeri menüde tüm savunma tesisleri inşa edilebilir. Bu, suru içerir - bu tesis için sadece bir münhasır tesis. Her seviyesi meydan ordusunun savunmasına %2 bonus verir. Askeri karakolun nüfusu, üretimi veya verimliliği yoktur.
  • Nakliye: O, depo istasyonunda menüden uygulanır ve ilhak edilmiş eyaletler arasında kaynak nakliyesi modelini takip eder.
  • Ordu ve ordu ilerlemesi:
   • Savunma Komuta merkezinde savunma ordusunun geri çekilmesi için bir seçenek vardır. Eğer kullanıcı onu kullanmayı seçerse, ordu savaşmayacak. Bu seçenek, sadece askeri karakolda mevcuttur.
   • Yıkım
    • Düşman saldırısı ihtimaline karşı: Askeri karakola karşı başarılı bir kale kuşatması, kalenin bir seviyesini yok eder. Seviye 0’a düştüğünde tesis yok edilir ve kullanıcı birikmiş kaynaklar ile kurulum ve gelişimden elde edilen net değer puanlarını kaybeder. Eğer yıkım üzerinde görevlendirilmiş bir ordu varsa, oyuncu sağ kalan birimlerin %10’unu kaybeder. Kalan, tesise geri döner. Bir ticaret karakolunu koruyan askeri karakola saldırılar, menzil puanı yaptırımlarından etkilenmez; yani moralde, onurda veya istilacının saldırısında herhangi bir yaptırım olmadığı anlamına gelir.
    • Sahibinin vasiyeti: Global harita üzerinde tesise tıkladığınızda, opsiyon mevcuttur. Eğer içeride saptanmış birimler veya ilerleyen askeri veya casusluk görevi varsa, askeri karakol yıkılamaz. Kullanıcı yıkım üzerinde birikmiş kaynaklar ile kurulum ve gelişimden elde ettiği net değer puanlarını kaybeder.