FANDOM


B Edit

Bağımsız saray Edit

Bir ittifağın kontrolü altında bulunmayan saray. Bağımsız ittifağın 8.seviye Kalesi, garnizon okçuları ve meydan ordusu var, askeri araştırmaları yoktur. Kalenin seviyesi her saldırıdan sonra düşmez, 8 kalır. Sarayda 1000den daha az askeri birim kaldığında saray ele geçirilmiş sayılır. Ele geçirilmiş sarayın kalesinin kurulması 1. seviyeden başlamalı.


Bakıcılık Edit

Oyun şifrenizi veya herhangi kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmanıza gerek olmadan ve Black Throne yetkileri tarafından ceza alma riskine girmeden iki arkadaşınızın ekonomik gelişiminizde yardımcı olmasına izin vermenizi sağlayan özellik.


Bakım masrafı Edit

Birimin İmparatorlukta/kolonide bulunması ya da göreve gitmesi için gerektirdiği ücreti belirten parametre. Ana eyalette hazır bulunan altın miktarından otomatikman kesilir. Altınınız yok veya eksik olsa da, bakımı kesilir ve negatif altın miktarı oluşturulur. Kale garnizonu (kale içindeki bulunan ordu) bakım gerektirmez. Hareket eden ordunun bakım masrafı daha yüksek, kolonideki ordununki ise en yüksektir.


Balista Edit

- Ağır sınıf kuşatma silahı

- Özellikler: Okçular ile beraber en iyi garnizon birimi. Kaleye saldırı gücünün %50si, düşman birimlere ve kuşatma silahlarına gücünün %100ünü kullanarak saldırır. Yakın dövüşmeden 2 raunt önce saldırır.

- Eğitim gereksinimleri: Talim, Saldırı menzili, Merkezi yönetim.


Ban cezası almış oyuncuEdit

Oyun kurallarının ihlali yüzünden oyundan geçici olarak uzaklaştırılmış oyuncu. Ban cezasının süresi 24, 48 ya da 10000 saat olabilir. Banlanmış oyuncuların oyun içi sıralamadaki ismi yanında hapishane parmaklıkları görüntüsü olan işaret var ve diğer oyuncular tarafından saldırı alabilir.


Banka faiziEdit

Oyuncu Ana eyalette mevcut altının %’sini alır. Faiz, Bankacılık seviyesine göre artar - 4. seviyesinden sonra her seviye mevcut altının 24 saat başına %1 faizini verir. Faizin limiti var - 24 saat başına 3 000 000 ya da saat başına 125 000 kadar.


BankacılıkEdit

4. seviyeden sonraki her seviye mevcut altının 24 saat başına %1 faizini verir. İlk 3 seviyesi sırasıyla 3 tip borç çekme imkanını verir. 24 saat başına maks. faiz - 3 000 000 (saat başına 125 000)


BarakalarEdit

Birimlerin askere alındığı ve eğitildiği binaların ortak ismi.

Imperialılardaki barakaların kapasitesi Premium paketi aktif hale getirerek arttırılabilir.


Barbar OrdugahıEdit

Global harita üzerindeki tarafsız yerleşimler. Birkaç kabilenin türü vardır ve onların herkesi kendi özgü niteliklere sahiptir. Her kabilenin ise Barbar ordugahı vardır.

Her Barbar ordugahında Seviye özelliği mevcuttur. Seviyenin menzili 1 ile 15 arasında değişebilir ve ordugahın tüm kuvvetini belirtir. Diyarın dönemi boyunca bir Barbar ordugahı ne kadar geç meydana gelirse, onun seviyesi o kadar yüksek olur. Dolayısıyla bu ordugah daha güçlü olur. Seviye, ordugahın birkaç özelliğini etkiler, ödüller ve ordusunun gücü dahilinde.

Her Barbar ordugahı, diğer düşman arazileri gibi, casuslanabilir ve saldırı alabilir. Fakat Barbar ordugahında Kale yoktur, bu yüzden aldığı her saldırı meydanda, meydan savaşı olarak gerçekleşir. Bir Barbar ordugahı yenilince Global haritadan kaybolur.

Her diyarda belli sayıda Barbar ordugahı bulunur, kabilelerin sayısı ve türleri ise gelişigüzel bir şekilde temsil edilir. Oyuncular, ordugahları yok ederken her 24 saatte bir ilk sayısına kadar Global harita üzerinde yeni Barbar ordugahları meydana çıkar. Konumları ise gelişigüzel olarak seçilir.

Çoğu zaman Barbar ordugahları, Özel kaynaklar yakınlarında yerleşip yok edilmeden önce ticaret karakolu veya koloninin kurulmasına engel olur.


Barış anlaşmasıEdit

İttifak anlaşması iki ittifak arasında saldırıları ve ittifak savaşlarını engeller bir de Federasyon içinde bulunan ittifakların birinin arkadaş ittifağına savaş ilan edildiği takdirde savaşa savunan olarak ücret ödemeden katılmasını sağlar.


Barış ZamanlarıEdit

Savaşsız ve saldırısız zaman.


BaşkaldırıEdit

İlhak edilmiş, köleleştirilmiş eyaletlerde ve kolonilerde gözlenen, Mutluluğun düşük değerleri yüzünden meydana gelen nüfusun memnuniyetsizliğidir. Mutluluk 20den aşağı düştüğünde üretimin, inşanın ve askeri eğitimin Mutluluk yeniden artana kadar durdurulmasına neden olan %2 gittikçe artan başkaldırı çıkma olasılığı vardır.


Bayram KorumasıEdit

Black Throne tarafından önceden duyurulan bayramlar süresince aktif edilebilen servis. Bayram koruması altında bulunan hesaba saldırılamaz, korunmayı kullanan hesap da saldırılar gönderemez. Ordu askeri sefere gönderilemez. Korunmalı hesapta bina ve araştırma yapılabilir, askerler eğitilebilir v.s.

Korumanın aktif hale getirilmesinden önce hesaba gönderilmiş saldırılar gerçekleştirilecek. İttifak tesisleri arasındaki saldırılar için Bayram koruması geçerli değil. Tarafsız eyaletlere saldırılar gönderilemez.

Seyahat modu ve Bayram koruması ikisi görevde ordularınız olmadığı takdirde aktif hale getirilebilir.


BinaEdit

İnşası seviye aşaması olan tüm binaların ortak ismidir. Her seviye binanın kapasitesini yükseltir ve etkisini arttırır. Binaların görüntüleri köy haritası üzerinde bulunuyor. Her birinin üzerine tıkladığınızda ilgili binanın gelişimine dair bilgi alacaksınız. Binalar, Şehir merkezinde inşa edilmektedir.


Binalar KuyruğuEdit

Premium oyuncular ard arda otomatikman inşa edilecek ekonomik ve askeri olmak üzere 4 bina kadar kuyrukta sıralayabilir. Kuyrukta sıralanmış binaların inşa süreleri yığılır. Eğer süreleri 96 saatten daha az ve oyuncunun elmasları var ise, her biri elmaslar karşılığında hemen inşa edilebilir. Kuyrukta bulunan bir binanın hemen inşa edilmesi kuyrukta bulunan diğer binaların kalan inşa sürelerinin yeniden hesaplanacağı anlamına gelir.

Not: Saldırı altındayken opsiyon mevcut değil.


BinbaşıEdit

50 000-74 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.


BirimEdit

Askeri gelişime katılanların ortak ismi, askerler ve savaş makineleri. Birimler aşağıdaki sınıflandırmaya göre ayrılmaktadır: - Gücü ve etkinliğine göre: hafif, ağır and seçkin; - Tipine göre: askerler ev kuşatma silahları; - Hareket etme usulüne göre: piyade ve süvari; - Rakibe karşı savaşma usulüne göre: menzilli ve dövüş; - İşlevselliğine göre - olağan ve karma; - Etkinlik alanına göre - askeri ve askeri olmayanlar.


Birim MenziliEdit

Menzilli birimlerin ateş etme mesafesi.


Birimlerin Sınıfını YükseltmekEdit

Barakaların Sınıfı atlatmak adlı menüsünden hafif birimleri ağır birimlere ve ağır birimleri seçkin birimlere nüfusa gerek olmadan ve iki birim sınıfının toplam fiyatları arasındaki farkı ödeyerek sınıf atlatabilirsiniz. İlgili sınıfın geliştirilmesi için gerekli askeri araştırmaların mevcut olması şart. Eğitim, daha yüksek sınıfın etiğim süresine kadar sürecek. Kuşatma silahları ve Süvari Okçuları bu şekilde geliştirilemez.


Birinci Raunttaki VuruşEdit

Birimlerin birinci raunttaki vuruş gerçekleştirmesi.


BirleştirmeEdit

Tüm eyaletlerdeki birimleri bir eyalete yer değiştirmek.


Bloke Edilmiş OyuncuEdit

Oyun yönetimi tarafından incelenmeye alınmış ya da kural ihlali nedeniyle geçici/süresiz olarak oyundan uzaklaştırılmış oyuncu. Bloke edilmiş oyuncuların oyun içi sıralamadaki ismi yanında zincir ile top görüntüsü olan işaret var ve diğer oyuncular tarafından saldırılamaz.


BölgeEdit

Meydan savaşındaki 1. ve 3. hattı 3 bölgeye bölünmüştür - sol yan, Merkez ve sağ yan.


Boş NüfusEdit

Kaynak üreten tesislere işe alınmamış ve dolayısıyla kaynak üretmeyen ya da vergi ödemeyen nüfus.


Box Şeklinde Çevrelenmiş EyaletEdit

İmperialı haritanın üzerinde kırmızı çizgi ile ayrılmış ve yanları ilhak edilmiş eyaletlerle çevrelenmiş içsel eyalet. Box şeklinde çevrelenmiş eyalete saldıran 20 Moral puanı kaybeder. Bir eyalet iki kere çevrelenmiş olamaz.


BürokrasiEdit

İlhak edilmiş eyaletlerinin verimliliğini arttıran araştırma. Her seviye eyaletlerin verimliliğini %5 arttırır. Verimlilik %100ü aşamaz. Bürokrasi olmadan, ilhak edilen her sonraki eyaletin verimliliği öncekine göre %10 daha az olur(eyalet alanlarının Bürokrasi değiştiricisi göz önünde bulundurulmadan). On birincisinin verimliliği %0, her sonraki eksiye düşer. Maksimum seviye - 44.


BürokratEdit

Vali seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Eyaletin verimliliğini yükseltir (%100ü aşamadan). Seviye 1: %4 bonus; seviye 2: %6 bonus; seviye 3: %10 bonus; seviye 4: %14 bonus; seviye 5: %20


Büyük festivalEdit

Büyük festivalin +2 Mutluluk puanı etkisi ve sabitlenmiş elmas fiyatı vardır - 1. 5 elmas, 2. 4 elmas, 3. 3 elmas, 4. 2 elmas ve 5. ile sonrakiler 1 elmas (fiyatlar 1 eyalet değil, bütün imparatorluk için geçerlidir), fakat büyük festivallerin kütle etkisi olduğu için fiyat, toplamın 1/2 kısmıdır. Temel etkisi +2 mutluluk puanı, Şehir meydanının her seviyesi 2 artar. 24 saat içinde 1 büyük festival düzenlenebilir.


Büyük TapınakEdit

Seviye başına kültür ve askeri etkiyi geliştiren ittifak sarayının özel binası. Bu artış giderek zayıflar, yani seviyeler ilerleyerek arasındaki fark gittikçe azalır.