FANDOM


General olarak atanacak yüce insanın yaşının gelmiş olması gereklidir. İki tür general vardır:

  • Saldıran general: Diğer eyaletler, koloniler veya askeri karakollar karşısında saldıran ordunun bir valisi. Her yüce insan, sadece bir yerde saldıran general olabilir. Bir saldıran general bir kale kuşatmasını, meydan savaşını veya köy baskınını kaybettiğinde, onun katledilmesi için %60 ihtimal vardır. İmparator istisna değildir ve o da saldıran general olarak atanabilir. Oyuncu, gönderilen bir saldırı üzerinde saldıran generali yetkilendirebilir. Bu general, savaşta diğer oyuncular karşısında yer alacak. Saldırılara katılan general, tüm orduyu yeteneklerinin özel bonuslarıyla etkiler. Bir saldırı bir kez kararlaştırıldığında, oyuncu sonraki saldırısı için tekrar bir saldıran general seçmelidir. Görev kalıcıdır ve sadece belirlenmiş saldırı için geçerlidir. Saldıran bir orduyla sadece bir general yollayabilirsiniz. Her yüce insan, aynı anda sadece bir görev için saldıran general olabilir. Bir yüce insan, vali olabilir ve aynı eyaletten/koloniden/askeri karakoldan bir saldıran general olarak yollanabilir. Ve o bir yerde vali olabilir ve bir başka yerden saldırıya yollanabilir. Ancak asla aynı anda iki saldırıya katılamaz.
  • Savunan general: Bir eyaleti, koloniyi veya askeri karakolu savunan ordunun lideri. Bir yüce insan, sadece bir eyalette/kolonide/askeri karakolda savunan general olabilir. Eğer general kale kuşatmasını kaybederse, düşman tarafından katledilme oranı %60’tır. Kaybedilmiş meydan savaşı veya köy baskınında, bu ihtimal %30’dur. Oyuncular, yüce insanları seçilen askeri karakolu/koloniyi/eyaleti koruması için savunan general olarak atayabilirler. Reşit olan(16 yaş) her yüce insan, savunan general olarak yetkilendirilebilir. Bu imparator için de geçerlidir. Bu generaller, savaşa daima yollandıkları alan karşısında katılırlar. Eğer oyuncu savunma savaşına generalinin katılmasını istemezse, onu görevden almalıdır. Eğer atanmış savunan general yoksa, savaş generalin bonuslarının etkisi olmaksızın uygulanır.

Bir eyalette/kolonide/askeri karakolda sadece bir savunan general olabilir. Bir yüce insan, aynı anda aynı eyalette/kolonide vali ve savunan general olabilir. Diğer taraftan, iki farklı eyalette vali ve savunan general olabilir, fakat birden daha fazla yere savunan general olarak atanamaz.

Bir yüce insan bir eyalet için vali ve aynı veya farklı bir eyalet için savunan general olarak atandığında, vali olduğu yeri valiye ait bonuslarla ve general olduğu yeri generale ait bonuslarla etkiler.

Bir yüce insan, savunan veya saldıran generalin her ikisini de olabilir. Ancak bir göreve gönderildiğinde ve aynı zamanda koruduğu bir eyalete/koloniye/askeri karakola karşı gelen bir saldırı olduğunda, savunmaya katılmayacak ve bu sebeple ordu onun yeteneklerinden etkilenmeyecek.

Bir yüce insan, aynı zamanda bir eyalette vali ve savunan general görevlerini ve iki ayrı eyalette saldıran general ve vali görevlerini alabilir. Bu durumda vali olduğu eyalet, saldıran general olarak bir saldırıya yollandığında valiye ait bonusları almayacak. Savunan general olduğu eyalette ordu, savunan general farklı bir görevdeyken eşdeğer bonusları yine almayacaktır. Bu süre esnasında generale ait bonuslar, sadece onun yollandığı orduyu etkileyecektir. Saldırı bitirildikten sonra yüce insan gene vali ve savunan general görevlerinde bulunduğunda bonuslar gene aktif olacaktır.

Kullanıcılar bir saldırı yollarken, varsayılan olarak en yetenekli ve en deneyimli general seçilir. Eğer kullanıcı özellikle başka bir general seçmezse, göreve en güçlü generalini yollayacaktır.


Generalin deneyimi Görevdeki generalin deneyimi x2 menzili içindeki diğer oyunculara, tarafsız eyalete veya göçebe yerleşimine karşı kazanılmış her savaşla toplanır.

Generaller, diğer oyuncu karşısında öncülük ettiği ordular altın eşdeğeriyle düşman askeri öldürürse 1 deneyim puanı kazanır. Bu eşdeğer, oyuncunun savaş öncesi net değer puanının 100’e bölümüdür.

Generaller, bir göçebe yerleşimine veya bağımsız şehre saldırırlarsa, ordunun altın eşdeğeri kullanıcının savaştan önceki net değer puanına eşitse 1 deneyim puanı kazanırlar. Bu, kazanılmış deneyimin, bağımsız şehrin veya göçebe yerleşiminin tüm ordusunun altın eşdeğerinin bölümüyle hesaplandığı anlamına gelir.

Bir general, sadece bir kez bağımsız şehir karşısında başarılı savaş için deneyim puanları alacaktır. Bu, aynı general aynı tarafsız eyalet karşısında ikinci bir savaşa öncülük ederse, hiç puan almayacağı anlamına gelir. Eğer bir başka general aynı bağımsız şehre karşı bir göreve öncülük ederse, deneyim alacaktır; çünkü bu savaş, onun bu eyalet karşısındaki ilk savaşı olacaktır. Ve orada daha fazla görev için hiç deneyim puanı almayacaktır. Bir general, birkaç farklı eyalet üzerinde zafer kazanabilir ve sonra kazandığı her bir zaferden puanlar alabilir.

Saraydaki her yüce insan, vali veya general görevlerinden deneyim elde eder. Deneyim, her iki görev için de puanlarla ölçülür. Daha yüksek deneyim seviyesinde, daha fazla puan elde edilir. Her görev, 20 aşamaya sahiptir ve her aşama özel puan miktarı gerektirir. İmparator, her iki görev için de seviye 30’un üstünde olan tek istisnadır.

Başlangıç aşamasında her yüce insan birinci aşamada general ve birinci aşamada validir. Bu, onun iki görevde de hiçbir beceriye sahip olmadığı anlamına gelir. Aşamaların yükselmesi, sadece bir kişinin bir pozisyona atanmasından sonra mümkündür. Sonraki her seviye, eklenmesi için bir beceri daha ortaya çıkarır. Generalin seviye atlaması, bir generale ait beceri ortaya çıkarır ve vali için yeni bir seviye ise valiye ait bir yeni beceri daha verir.

Bir yüce insan, deneyimin ikinci seviyesine yükselmek için vali veya general görevinde 200 deneyim puanı toplamalıdır. Seviye başına gerekli puan, bu paragrafın altında gösterilir. Vali görevinde, her 3 dakikada 1 deneyim puanı kazanılır.