FANDOM


rrrrrHer yüce kişi, 16 yaşını doldurduktan sonra birisiyle evlenebilir ve 4 çocuğa sahip olabilir. Aile ağacının üyeleri, birbirleriyle evlenemezler. Bu durum, İmperial ailenin diğer akrabaları listesindeki soylular için de geçerlidir. Bir kez kararlaştırılmış bir evlilik, geri döndürülemez(vazgeçilemez). Bu, bir kullanıcı bir yüce kişiyle evlendiğinde, bu evlilik katiyen iptal edilemez. Eğer eşlerden biri ölürse, diğeri dul durumunda olur ve tekrar evlenemez. Evlilik için yeterli yaşa sahip olan yüce insanlar yeşille ve evlenilebilecek olanlar mavi ile gösterilmiştir. Renk, onların resimlerine tıkladığınızda görünür. İki imparatorluk arasında bir evlilik, bir kez yapılır; bu, kullanıcıların barış yaptıkları anlamına gelir ve birbirlerine saldırmamaları veya casuslamamaları anlamına gelir.

Her kullanıcı, bir yüce insanını başka imparatorluğun yüce insanıyla evlendirebilir. Evliliklerin imzalanması, iki imparatorluk arasında barış ilanı ve ilişkilerin güçlendirilmesi anlamına gelir. Bekar yüce insanı şu şartlarda yollayabilirsiniz: reşitliğe ulaşmışsa, daha önce evlenmemişse, başka bir görev için imparatorluk dışına yollanmamışsa ve eğitim sürecinde değilse. Ayrıca bir şart daha vardır; onlar, İmperialı ailenin bir üyesi veya İmperialı ailenin diğer akrabaları listesindeki asillerden biri olmalıdır. İmparator ve onun halefi başla imparatorluğun yüce insanıyla evlnedirilemez.

Bir kullanıcı, N yüce insanlarını diğer oyuncuların imparatorlarına "Evlilik teklifleri" sırasında boş yer olduğu sürece yollayabilir. Bu sırada 3 yer vardır. Bir evlilik teklifi geri çevrildiğinde, her iki imparatorluk arasında bir sonraki teklif, 24 saatliğine yasaktır. Oyuncu, evlilik teklifini görmezden gelebilir. Bu, herhangi özel bir eylem uygulaması gerekmediği anlamına gelen pasif bir yol olur. Evlilik teklifi, teklifi alan oyuncu herhangi bir kabul veya red eylemi gerçekleştirmediği müddetçe, 2 saat sonra yoksayılmış kabul edilir. Pasif reddin sonucu olarak, iki imparatorluk arasında takip eden 3 saat içinde hanedan evliliğine olanak verilmez.

Hanedanlar arası barış, yüce insanlar imparatorluk dışına yollandığında ve halefleri öldüğünde barışçı yoldan biter. Böyle bir kişinin tüm yakınları, barışın bitmesi sebebiyle ölmelidir. Barış bu şekilde doğal bir yolla bozulduğu zaman, hiçbir onur kaybı olmaz ve imparator utanç özelliği almaz


Hanedan evliliğinin/barışının bozulmasıEdit

Barış, iki imparatorluk arasında saldırı ile ve casusluk faaliyetleriye bozulur. Bir imparatorun bir saldırı yollaması veya casuslama ile barışı bozması, aşağıdaki sonuçları taşır:

  • Hanedan barışını bozan oyuncu, -10 onur puanı ile cezalandırılır.
  • Barışı bozan imparatorluğun imparatoru, "Utanç" adında bir özellik alır ve bu onun profilinde ölümüne dek kalır.

Eğer A kullanıcısı, B kullanıcısıyla bir hanedan barışına sahipse ve A kullanıcısı B kullanıcısını başarısızca casuslarsa, B kullanıcısı herhangi bir yaptırım olmadan barışı bozma hakkına sahiptir. B kullanıcısı A ile hanedan barışını bozduğunda, bu A için aşağıdaki sonuçları taşımaktadır: 10 onur puanı kaybı ve imparatorluk profilinde utanç özelliğinin kazanımı.

Kullanıcı A ve kullanıcı B hanedan evliliği bozulur. A, B’nin imparatorluğuna başarılı bir şekilde sızar. B, karşı casusluk menüsünde A’nın casuslarını görür ve butona tıkladığında casusları yakalar, hanedan barışı bozulmuş kabul edilir. A, belirli yaptırımlar alır.

Oyuncular, "Saldıranlar" menüsündeki listeden seçilen saldıranla karşı karşıya gelebilirler. Onların karşısında ilk saldırı herhangi bir onur yaptırımıyla sonuçlanmayacak. Bu, yağma için olan saldırıları içerir (bir saldıran karşısında ilk yağma, onur kaybettirmez).