FANDOM


Karargah, general için ücretli eğitim seviyesini 1 arttırır ve eğitim için temel süreyi %5 düşürür. Bina için temel fiyat 500 000 demir ve 500 000 taştır, sonraki her seviye öncekine oranla %20 daha pahalıdır. En yüksek muhtemel seviye 19’dur. Sınırsız sayıda general eş zamanlı bir şekilde eğitilebilir. Binanın birinci seviyesi, sarayın birinci seviyesini gerektirir.

Başlangıçta tüm generaller birinci seviye deneyime ve sıfır seviye karargaha sahiptir. Oyuncu, generallerinin seviyesini öncülük edilmiş savaşlardan puanlar toplayarak veya ücretli eğitim ile yükseltebilir. Ücretli eğitim sağlamak için, oyuncunun karargah inşa etmesi gereklidir. Eğer oyuncu bir generali birinci seviyeden ikinci seviyeye eğitmek isterse, binanın birinci seviyesine sahip olmalıdır. Generallerin daha fazla gelişimi için binanın daha yüksek seviyesi gereklidir.