FANDOM


Mutluluk

Nüfusun imparatorlukta ne kadar mutlu olduğunu gösterir. İlk mutluluk ve her bir eyaletin limiti 100’dür. Sadece ana eyaletin ilk mutluluğu 100 ve limiti 120’dir. Mutluluk, gerçek zamana göre hesaplanır ve güncellenir. Onun günlük düzenleyicileri, bonusları ve vergilerden kesintileri her dakika tahmin edilir ve derhal yürürlüğe girer.

Mutluluğun ana etkisi göçtür. Eğer puanınız 100’ün altındaysa, daima nüfus kayıplarına uğrayacaksınız. Eğer puanınız 100’ün üstündeyse, imparatorluğunuzdan göç olmayacak. Nüfus kayıpları hakkındaki bilgiyi çiftlikte bulacaksınız.

Mutluluğun düşüşüne temel olumsuz etki isyanların, ayaklanmaların ve göçlerin yükselmesidir. Bir eyalette daha büyük mutluluk miktarı isyanların, ayaklanmaların ve göçlerin olasılığını daha fazla düşürür.
- Mutluluk 50den aşağı düştüğünde vergi ödemelerinin Mutluluk yeniden artana kadar durdurulmasına neden olan isyan çıkma olasılığı vardır. Bu olasılık %2 gittikçe artar (misal: 49 mutluluk puanında %2, 48 mutluluk puanında %4 v.s).
- Mutluluk 20den aşağı düştüğünde kaynakların üretiminin, inşaatın ve ordu eğitiminin Mutluluk yeniden artana kadar 24 saat içinde durdurulmasına neden olan başkaldırı olma olasılığı vardır. Bu olasılık %2 gittikçe artar (misal: 19 mutluluk puanında %2, 18 mutluluk puanında %4 v.s).

Günlük mutluluk düzenleyicileri


 • Olumlu:


  • Düşük vergi oranları


  • İmparatorun(daima ana eyaletin valisi) ve halefin(halef bir eyalete vali olarak atandığında) doğuştan yeteneği


  • Valiye ait beceriler (Lojistikçi, sosyal görevli, manevi lider)


  • Olumlu arazi düzenleyicileri


  • Eyaletteki ordu mevcudiyeti


  • Eyaletteki kale seviyesi


  • Heykeller


  • Üniversite seviyeleri


  • Harika bonusu


  • Özel kaynak arazisinin mülkiyeti - eyaletin, koloninin veya ticaret karakolunun kurulumu


  • Premium aktivasyonu - +10 mutluluk puanı verir


  • İmparatorun onurunun en yüksek seviyesi - her 100 onur, 1 mutluluk verir. Limit 5’tir.


  • Kendi ittifağınızın saraylarının birinin etkisinin altında - her gün +5 mutluluk


 • Olumsuz:


  • Yüksek vergi oranları


  • İmparatorluğun eksi onuru - eksi onur puanı 100 veya daha fazla olduğu takdirde, -5 mutluluk puanı.


  • Kilitli eyalet - bütün imparatorluk alanları üzerinde etkisi -5 mutluluktur.


  • Düşman ittifak sarayının etkisi altında (savaştayken) - tüm imparatorluk alanları üzerinde -5 mutluluk etkisi.


Tek seferlik mutluluk değiştiricileri


 • Olumlu


  • Kale inşası


  • Çiftlik inşası - her çiftlik seviyesi, 1 mutluluk verir.


  • Şehir meydanında tek seferlik festivallerin organizasyonu


  • Savunmada kazanılmış savaşlarla yağmaları durdurma - 24 saatlik devre esnasında sadece ilk yağma için +10 mutluluk puanı.


  • Ordu terhisi


  • Savaşın galibi - her üye için +10 mutluluk puanı.


  • Kale onarımı (24 saatlik zaman diliminde sadece ilk kez onarıldığında) - +5 mutluluk


  • Yeni ilhak edilmiş eyalet veya koloni - +20


 • Olumsuz


  • Ordu eğitimi


  • Yağmalanmış eyalet - yağmalanmış köylülerin yüzdesi, giden mutluluk puanına eşittir. Maksimum mutluluk kaybı 30’dur.


  • Kaybedilmiş savaş - global -5 mutluluk fakat 24 saatlik zaman dilimi içinde sadece ilk kaybedilmiş savaş için.


  • Kaybedilmiş Savaş - bütün imparatorluk üzerinde -10 mutluluk etkisi.


  • Savaş ilanı - tüm üyeler için -10 mutluluk


  • Kaybedilmiş kale kuşatması (24 saatlik zaman dilimi içerisinde ilk kaybedilmiş kale kuşatması) - -5 mutluluk.


  • Kaybedilmiş koloni - 10 mutluluk puanı kaybı


  • Kaybedilmiş ticaret karakolu - 5 mutluluk puanı kaybı