FANDOM


Bu, her oyuncunun askeri tutumunu ve savaşları ne şekilde yaptıklarını gösteren istatistiktir.

Hareketlerden kaynaklanan negatif onur:

 • İmkan verilen net değer puanı menzilinin(x2) dışında bir düşmana saldırma - her 0.1 katsayı farkı başına 2 onur puanı kaybına yol açar.

 • Yollanmış bir görevde orduyu 15. dakikadan sonra geri çağırmak, 1 onur puanı kaybına yol açar.

 • Bir düşmanın eyaletini yağmalamak, 4 onur puanı kaybına neden olur.

 • İttifak durumunu tarafsızdan düşmana geçirmeden savaş ilan etme - saldıran ittifağın her üyesine 4 onur puanı kaybettirir.

NB! Savaş gerçekleştikten sonra yağmalama için onur cezası alınır ve bu nedenle o savaş raporunda gösterilir. Menzil dışında saldırı için onur cezası, saldırı yollandıktan sonra alınır, bu yüzden o savaş raporunda asla gösterilmez ve onur saldırı geri çağrılsa bile düşer.

Hareketlerden kaynaklanan pozitif onur:

 • Her gün ikinci veya üçüncü sadakat durumunda tüm oyuncular +2 günlük onur puanı ve subay diplomatlar +1 ilave onur puanı alır.

 • Bir meydan savaşını kazanma - 1 puan, ancak sadece kazandığı savaşta birimlerinin en az %10’unu kaybettiği takdirde.

 • Hangi taraf(saldıran veya savunan) olduğuna bakılmaksızın bir kale kuşatmasını kazanma - 2 puan, ancak sadece kazanan ordu birimlerinin en az %10’unu kaybettiği takdirde.

 • Kazananın öldürdüğü düşman ordusundan elde ettiği onur miktarı, aşağıda gösterildiği gibidir: (Öldürülen askerlerin altın eşdeğeri / kazananın net puanı x1000) x100 x 10 = onur. Eğer sonuç kesirli bir sayı ise, aşağı yuvarlanır.

NB: Saldırı, olanak verilen menzilin x2 dışında olmamalıdır ve onur için gerekeni hala karşılamalıdır - kendi ordunuzun altın eşdeğerinde %10’unu kaybetmek.

Örnek: Bir oyuncu 100 000 net puana sahip. Oyuncu, bir başka oyuncuya saldırır ve 1000 ağır kılıçlı piyade öldürür. Savaştan sonra 1000 ağır kılıçlı piyadenin altın eşdeğerini hesaplamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bir ağır kılıçlı piyadenin altın eşdeğeri 544’tir. Bu nedenle 1000 ağır kılıçlı piyadenin, 1000 * 544 = 544 000 altın eşdeğerindedir. Sonra bu altın eşdeğerini onur formülünde kullanırız:
(544 000 / (100 000 x 1000)) x 100 x 10 = 0,00544 x 100 x 10 = 5,44
Oyuncu, 5 Onur puanı kazanır.
x2 puan menzili dışında saldırı 0,1 farkı için Onur, Moral ve Saldırı gücü kayıplarına neden olur:
2 puan Onur
1,67 puan Moral
Saldıran savunandan daha büyük olduğu takdirde onun askeri birimlerinin saldırı gücünün %3ü.

 • Önemli: Savunandan daha fazla puana sahip olan saldıranın başarılı saldırısı x2 menzili olduğunda kendisine askeri puan, onur veya madalya kazandırmaz. Savunandan daha az puana sahip olan saldıranın başarılı saldırısı x2 menzili olduğunda kendisine askeri puan kazandırır, ancak onur veya madalya kazandırmaz. İttifak savaşı sırasında bu kural geçerli olmaya devam eder. Savunandan daha fazla puana sahip olan saldıranın başarılı saldırısı x2 menzili olduğunda kazanılan askeri puan ittifağa sayılır.

 • Bir oyuncunun kazanabileceği en yüksek onur puanı 500’dür, en azı ise 500’den aşağıdır. Bu limitleri aşan her puan, sayılmayacaktır.

 • Evli oldukları oyunculara saldıranlar - ilk saldırı için onur cezası uygulanmaz.

Onur, Moral ve Mutluluk

Pozitif onur - oyuncunun temel moraline bonus verir. Her 25 onur puanı için 1 moral puanına sahip olunur. Bir oyuncunun pozitif onur vasıtasıyla toplayabileceği en yüksek onur miktarı, 20’dir.


Negatif onur - onur puanı -100’den aşağı düştüğünde, günlük 5 mutluluk puanı kesintisiyle cezalandırılır.