FANDOM


Sadakat, ittifakta geçirdiğiniz süreye bağlıdır.

O, üç aşamaya bölünür:

  • İttifakta birinci günden otuzuncu güne kadar - olağan üyelerin acemiler rütbesi ve liderin veya subay kanadındakilerin - kıdemsiz lider ve kıdemsiz subay rütbeleri olacaktır.
  • 31.günden 120. güne kadar ittifakta - olağan üyeler eski muharip ve lider veya subay kanadındakiler - lider veya subay rütbesine sahip olacaklar.
  • 121.günden diyarın bitişine kadar - lider veya subay kanadındaki üyeler kıdemli lider veya kıdemli subay rütbesine sahip olacaklar. Olağan üyeler için sadakat durumunda değişiklik yoktur.

Sadakat aşamaları, aşağıdaki gibi onun temel bireysel bonus derecesini belirler.

İttifağı terketmek ve tekrar katılmak veya aynı ittifak içerisinde pozisyonu değiştirmek, bu bonusları sıfırlar ve sadakat durumu kronometresi yeniden başlatılır.

  • 1.günden 30. güne kadar - kıdemsiz subayların ve kıdemsiz liderlerin tümüne %50 temel bireysel bonus (eğer hiç yoksa)
  • 31.günden 120. güne kadar - liderler ve subaylar için %100 temel bireysel bonus
  • 121.günden diyarın sonuna kadar - Sadece lider ve subay kanadındaki üyeler için %150 temel bireysel bonus.