FANDOM


Başka bir oyuncuya saldırmak için en az 100 askere ihtiyacın var.

Geri çekilme

Sadece askeri karakollarda olmak şartıyla, tüm saldırı türleri için geçerlidir.

Savaş Arazisi

Farklı türde araziler, orduya savaş esnasında farklı bonuslar verir. Lütfen, Global Harita >> Arazi Türleri kısmına bakın.

Not: Bölgenin savunmada ve saldırıda verdiği bonuslardan başka (eğer varsa) ordunun gücünü Premium paketi (saldırıya ve savunmaya %10 bonus) aktif ederek arttırabilirsin.

Kale kuşatması

Başarılı kale kuşatmasında ordu, askeri birimlerin ve yük ambarlarının taşıma kapasitesinin izin verdiği ve her kaynak çeşidinden eşit miktarı taşır. Örneğin, eğer ganimet 100 odun, 100 demir, 100 taş ve 100 altın ve saldıran ordunun taşıma kapasitesi 200 ise, ordu her kaynaktan 50’şer alır.

Eğer ana eyalet saldırıya uğruyorsa ve altın bakiyesi eksideyse, saldıran onu almaz. Ordusu, imparatorluğa eksi bakiyeyle dönmez.

Eğer kale duvarları zarar görmemişse, hiç yağma yoktur.

Onur elde etmek için gereksinimler yerine getirilirse, her başarılı kale kuşatması ile 2 onur puanı kazanılır.

Meydan Ordusu

Bu saldırı, bölükleri sadece rakibin meydan ordusuyla sivil nüfusu yağmalamadan veya kaleyi kuşatmadan savaşmak için yollar.

Eğer onur puanı almak için gereksinimler yerine getirilmişse, her başarılı meydan savaşıyla 1 onur puanı kazanılır.

Savunanın meydan ordusu, ana eyalette görevlendirildiyse %10 vuruş bonusuna sahiptir.

Yağma

O, savunanın sivil nüfusuna hasar verir.

Köy baskını altında bulunan eyaletin çalışan nüfusu saldırı sırasında tamamen çıkarılmış olmuyor. Yağmalanmış nüfus 3 eşit paya bölünerek Odun İmalathanesi, Taş Madeni ve Demir Madeni’nden çıkarılır. Köy baskınından kurtulmuş çalışan nüfus, kaynakları elde etmeye devam eder.

Altın, şu formüle göre kazanılır: Öldürülen 1 köylü = 5 altın.

Bu, insanlığa karşı bir suç olarak kabul edildiği için onur düşüşüyle cezalandırılır. Her başarılı yağma, saldıranın onurunu 4 puan düşürür.

Yağma, eyalet nüfusunun %20’sini öldürür. Eyalet, sonraki 1 saat içinde yağmalanamaz.

Her oyuncuya, her bir saatte dört yağma yollama hakkı verilir.

Başarılı olmak için saldıranın bölüklerinin toplam yağma gücü, tehdit edilen eyaletin nüfusunun en az %10’una eşit olmalıdır. Tüm birimlerin bireysel yağma katsayısı hakkında daha fazla bilgi için, Askeri Üniteler menüsüne bakabilirsin.

En hasarlı yağmayı uygulamak için, ordunun en az saldırılan eyaletin nüfusunun %20’si kadar olması gerekir.

Eğer savunan bir alan ordusu varsa, yağma yapılabilmesi için bu ordunun yok edilmesi gerekir.

Eğer seçenek açık ise ve ordu bir askeri karakolda görevlendirildiyse, savunma ordusunun geri çekilmesine olanak verilir.

Düşman yağmasından sivil nüfusun korunduğu bina, Barınaklar’dır. O, kalede bulunur ve en yüksek seviyesi 30’dur. Birinci seviye, binanın 180 insanı korumasını sağlar. Sonraki her seviye, bunu %112 etkiler. Kale zarar gördüğü takdirde, Barınaklar temel nüfus miktarının 1/3’ünü korur.