FANDOM


Ordu hareketi

Ordu daima en yavaş birimin hızıyla hareket eder; örneğin, kuşatma silahları - 40 IM/h. Bir görevdeyken, ordu imparatorlukta olduğundan 1.2 kat daha fazla bakım masrafı gerektirir.

Farklı görev türlerinin ilerleme süreleri:

 • Diğer etkin bir imparatorluğa askeri görev - en düşük süre: 20 dakika. Eğer hedef 20 dakikadan daha az bir sürede ulaşılabilirse, ordu tam 20 dakika ilerleyebilir. Her iki istikamette de süre eşittir. Eğer ilerleme süresi 60 dakikadan daha az ise, savunan ordusunu yollayışının hemen ardından saldıranın geldiğini görecektir. Eğer o bir saatten daha fazla sürerse(1 saat 5 dakika gibi), savunan o vurmadan önce 60 dakikada geldiğini görecektir.


 • Yağma kaynakları için bağımsız şehirde askeri bir görev - 5 dakika sürer ve hedef sadece münhasır bölge olduğu takdirde 1 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.


 • Bağımsız bir şehri köleleştirilmiş eyalete çevirmek için askeri bir görev - 5 dakika sürer ve eğer hedef münhasır bölgedeyse veya bir eyaletle sınırı varsa 1 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.


 • İlhak edilmiş bağımsız şehir için askeri bir görev - 5 dakika sürer ve eğer hedef münhasır bölgedeyse veya bir eyaletle sınırı varsa, 1 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.


 • Köleleştirilmiş bir eyaleti ilhak etmek için askeri bir görev - 5 dakika sürer ve eğer hedef münhasır bölgedeyse veya bir eyaletle sınıra sahipse, 1 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.


 • Bir araziyi ilhak etmek için askeri bir görev - 5 dakika sürer ve global haritada arazinin konumuna rağmen, 1 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.


 • Uzak bir tesisin(koloni, ticaret karakolu veya askeri karakol) kurulumu için bir görev - 5 dakika ve ilerleyişin her saati için 3 elmas karşılığında anında sonlanabilir. Her ilave saat için fiyat, onun geçmeye başlamasının hemen ardından eklenir - eğer görev 1 saat 10 dakika sürerse, görevin sonlanması için 6 elmas kesilecektir.


 • Bir göçebe yerleşimini yağmalamak için askeri bir görev - sabit ilerleme süresi yoktur ve sabit sonuç için seçenek mevcut değildir.


 • Eyaletler arası tehcir ordusu - 5 dakika sürer, ani yolculuk mevcuttur.


 • Uzak araziler(koloni, ticaret karakolu veya askeri karakol) arasında tehcir ordusu - 5 dakika sürer, ani yolculuk mevcut değil.


 • Tüm tesisler arasında nakliye görevi - 5 dakika sürer, ücretsiz ani yolculuk seçeneği mevcuttur.


 • Terkedilmiş imparatorluk için askeri bir görev - 20 dakika sürer, ani yolculuk mevcut değildir.


 • Aktif bir oyuncunun imparatorluğuna askeri görev - en az 20 dakika sürer. Eğer hedefe 20 dakikadan daha az bir sürede ulaşılmışsa, ordu 20 dakika ilerleyecektir. İki istikamet için de süre eşittir. Eğer ilerleme süresi 60 dakikadan daha az ise, savunan orduyu yolladıktan hemen sonra saldırının geldiğini görecek. Eğer bir saatten daha fazla sürerse(1 saat 5 dakika gibi), savunan saldırıyı ulaşmadan 60 dakika önce görecek. Ani yolculuk seçeneği mevcut değildir.


 • Bir müttefiğe altın aktarımı ve ordu bağışı - sabit süre yoktur ve ani yolculuk seçeneği mevcut değildir.


 • İttifağın askeri görevi - maksimum zaman 20 dakika. Amaca 20 dakikadan daha hızlı ulaşılırsa, ordunun ilerleme süresi 20 dakika olacaktır. Savunan, saldırı hemen gönderildikten sonra görebilecektir. Ani yolculuk seçeneği mevcut değildir.


Savunan, vuruşa 5 saniyeden daha az zaman kala saldırı altında bulunan eyaletten, saldırı altında bulunan eyalete doğru orduyu yer değiştiremez.

Saldıran, orduyu çarpışmaya 5 saniyeden daha az bir süre kaldığında geri çağıramaz.

Meydan Savaşı

Savaş alanında ordunun konuşlanması - üç temel alana bölünür: Sol Yan, Merkez, Sağ Yan; Ön ve Arka hatta tam olarak dağıtılır, verilen bir hat daha onların arasında saptanır.

 • Ön hat - 3 alanın ortadan kalkması: Sol Yan, Merkez ve Sağ Yan. O, dövüş birimlerinin dağıtıldığı yerdir.


 • İkinci hat - Yedek - ön bölgeler için ortak olan dövüş birimlerinin konuşlandırıldığı 1 bölgesi var. Yedeğin amacı, yanlar veya merkezde yenilmiş askerler olduğunda ön hattın bölgelerini doldurmaktır. Eğer aynı zamanda iki hata saldırı olursa, ikisinden biri rasgele olarak doldurulur.


 • Üçüncü hat - Okçular - cephe hattında bulunan ve kendi bölgesinin karşılığı olan bölgeye saldıran okçuların konuşlandırıldığı 3 bölgesi var: sol yan, merkez, sağ yan. Yani, eğer merkezde bulunuyorlarsa, düşmanın merkezine; eğer sol yanda bulunuyorlarsa, düşmanın sağ yanına saldıracaklar. Eğer kendilerinde saldıracak ordu kalmamışsa, bir yan bölgeye rasgele olarak yönlendirilmiş olurlar. Eğer karşı tarafta savaşacak dövüş birimleri kalmamışsa, saldırı gücünün 1/4ü ile savaşırlar. Okçuların 18 atımı vardır. Atımları bitince okçular saldırmayı kesip saldırı kendilerine uğradığı takdirde yakı dövüşmeye girerek devam ederler.


 • Dördüncü hat - Kuşatma Silahları - sadece kuşatma silahlarının görevlendirildiği bir alan. Onlar düşman birliklerine eş zamanlı saldırırlar ve hasar her biri, her hat ve onun kendi alanları arasında eşit ölçüde bölünür.


Meydan Savaşı Süresi

Amaç, ordunuzun en az 1 bölgede düşman ordusunu yok edip kalan askerlerine karşı yan hatlarda %20 daha etkili savaşabilmesidir. Eğer bölgelerin birisinde bulunan cephe hattındaki ordu karşı taraftaki orduyu yok ederse, düşmanın yedekleri yerini değiştirip gelen askerleri karşılamaya giderler. Eğer ordu yedekleri yenmeyi başarırsa, üçüncü hattaki okçulara doğru devam eder. Onları da yendiğinde kalan 2 bölgeye %20 bonus ile saldırmaya başlar. Bütün düşman ordusunu yok ettikten sonra galip ordu 4. hattaki kuşatma silahlara yönlendirir ve sadece kuşatma silahlarına karşı savaşırken savaş alanından kaçamaz.

Kale Kuşatması

Saldıran ordunun konuşlanması

 • Ön hat - tüm savaş birimlerinin ve ayrıca koçbaşlarının görevlendirildiği bir alandan meydana gelir.


 • İkinci hat - 1 alan - Sadece okçular


 • Üçüncü hat - 1 alan - Koçbaşı haricinde tüm kuşatma silahları.


Saldırı süresi

Birimler 3 gruba ayrılır: kale duvarlarına hasar verenler, garnizon birimlerine saldıranlar ve kale duvarlarının yıkımından önce savaşa katılmayan birimler.

Tüm kuşatma silahları kale duvarlarına saldırır ve garnizon birimlerine hasar vermez.

Koçbaşılar ilerler ve piyadeler ile birlikte saldırır.

Süvari kale duvarlarına saldıramaz. Savaşa ancak kale duvarlarının yıkımından sonra katılır.

Kılıçlı ve Mızraklı piyade; kuşatma silahlarından başka kale surlarına hasar verebilen tek birimlerdir. Aynı anda kaleye saldırabilen asker sayısı kaledeki garnizonun 3 katına eşittir (Askeri Mimari seviyesi göz önünde bulundurulmamaktadır)İlk önce kılıçlı piyade, sonra mızraklı piyade seçilmektedir, dolayısıyla ilk önce en ağır birimler, sonra daha hafifleri seçilmektedir. Kalan ordu yedekte beklemektedir.

İzin verilen koçbаşı sayısı; Kale surlarına hasar veren koçbaşının yapılması için gereken köylü sayısı piyade sayısına bölünerek hesaplanır.

Her bir turdan önce kale duvarlarına saldıran grup(koçbaşılar, kılıçlılar ve mızraklılar) belirlenmiştir. Sonra bu grup derhal ilerler. Kale duvarlarına ulaşmadan önce bu grup savunan okçuları tarafından saldırıya uğrar ve hayatta kalabilenler kale duvarlarını hasara uğratır.

Sonraki raundda öncekinden yenilmiş askerlerin yerleri doldurulur ve yeni gelen ordu surlara saldırmadan önce düşman okçuları tarafından ateşlenmektedir. Bu demek ki, eğer okçular bütün grubu yok etmeyi başarırsa, beklemekte olan bir yedek bulunduğuna bakılmaksızın Kale hasar görmez.

Piyadelerin olduğu gibi koçbaşılar da hasara maruz kalır. Hasarlar onların arasında eşit olarak bölünür, nüfusun sayısının hesaplanması bir koçbaşının işe alınmasını gerektirir.

Örnek: Eğer seviye 1 kale saldırısına 200 asker, 5 ağır mancınık, 1 mancınık ve 1 balista yollarsanız, öncelikle en büyük saldırı gücüne sahip olan 4 ağır mancınık görevlendirilecek. Eğer onlardan birisi zarar görürse, beşinci ağır mancınık onun yerini alacak, böylece orada tekrar 4 ağır mancınık olacak. Eğer bir başka ağır mancınığı kaybederseniz, onun yerini balistadan daha büyük saldırı gücüne sahip olması için bir mancınık alacak. Sonra bir ağır mancınık veya mancınık zarar görürse de, onun yerini bir balista alacak.

Kale Seviyesi

Saldırıda uzun menzilli kuşatma silahları

1

4

2

8

3

15

4

30

5

60

6

125

7

250

8

500

9

1 000

İttifak Kalesi Seviyesi

Saldırıda uzun menzilli kuşatma silahları

1

40

2

80

3

150

4

300

5

600

6

1 250

7

2 500

8

5 000

9

10 000

10

20 000

Saldıranın okçuları savunanın ön hattına saldırır, fakat hasar 5’e bölünür. Onlar birimlerin birinci hattına saldırmaya başlarlar, sonra yok ederler ve ikinci hatta hareket ederler (kuşatma silahları).

Kale duvarları yıkıldığında, herhangi bir sayı sınırı olmaksızın tüm ön hat birimleri savaşa katılır ve garnizona saldırır. Düşük moralle olmak üzere süvari de savaşır.

Savunma ordusunun konuşlanması

Hendek - saldıranın ordusunun(piyade ve kuşatma silahları) vuruş puanını seviye başına %2 düşürür. Kalenin dördüncü seviyesinden sonra, hendeğin 10 seviyesi inşa edilebilir. Diğer bir kale seviyesi inşa edildiğinde, hendeğin mevcut seviyesi yok olur ve oyuncuya hendeğin diğer 10 seviyesini inşa etme imkanı verilir. Kalenin daha yüksek bir seviyesinin inşası başladığında, oyuncu hendeğe yatırmış olduğu kaynakların %50’sini geri alır ve binadan kazandığı net puanları kaybeder.

Kale surları - Dayanıklılığı, Kale seviyesinin puanı ile bölgenin ve araştırmaların bonuslarının toplamına eşittir.

Kuleler - Balista görevinde olup ateş eden savunma tesisleri. Bir kulenin saldırı gücü 3000. Dayanıklığı yok. Kale sağlam kalırsa, onların hepsi de sağlam kalır. Kale yıkılırken kuleler de yıkılır ve kale ile beraber onarılmış olabilir. Onların temel amacı, Koruma duvarına yönlendiren saldıranın ön hattı olur. Bu hat yıkılırsa, kuleler saldıranın üçüncü hattına saldırmaya başlarlar (saldıranın kuşatma silahlarının bulundukları hat). Bu grup da yok edilirse, kuleler son amacına ateş etmeye başlar - okçuların bulundukları saldıran ordusunun ikinci hattı.

Ön hat - kuşatma silahları haricinde tüm birliklerin görevlendirildiği bir alan, fakat kale duvarlarının yıkımından önce sadece okçular saldıranı hasara uğratır. Kale duvarları yıkıldığında, tüm birimler savaşa katılır.

İkinci hat - tüm kuşatma silahlarının toplandığı bir alan. Mancınıklar ve ağır mancınıklar, bir meydan savaşında yaptıkları gibi saldıran ordusunun hasar almasına yol açar. Onlar söz konusu durumda savunmasız değildir, çünkü saldıranın kuşatma silahları(sadece diğer bir kuşatma silahlarının karşıt birimi) kale duvarlarına saldırmakla meşguldür.

Savunma süresi

Okçular; kale surlarının düşmesini önlemek amacıyla bütün düşman ordusuna karşı (normal saldırı gücüyle vurduğu koçbaşları ve saldırı gücünün 2 katıyla vurduğu kılıçlı piyade hariç) saldırı gücünün 4 katıyla savaşırlar. Eğer saldıran orduda kılıçlı ve mızraklı piyade bulunmamakta ise, okçular düşman okçu ve süvarilerine saldırmaya başlar. Hasar; düşman birimleri arasında eşit olarak dağıtılır.

Kuleler, saldıranın 3. hattındaki kuşatma silahlarına saldırır (mancınık, ağır mancınık ve balista), eğer böyleleri bulunmamakta veya yok edildi ise, kuleler piyade ve koçbaşlarına saldırmaya başlarlar. Hasar, düşman birimleri arasında eşit olarak dağıtılır. Kulelerin saldırısı tamamen ateşlenen birimler üzerine odaklanmıştır. O yüzden onlar, kuşatma silahlarına karşı çok etkilidir. Kale surları düştükten sonra savunanın kuleleri yok edilmiş sayılır. Kuleler onarılamaz, o yüzden yeniden inşa edilmelidir.


Savunanın süvarisi, herhangi bir bonusa sahip değildir.