FANDOM


İmparator öldüğünde, onun halefi otomatik olarak İmperialı çiftin ilk doğan çocuğu olur. Ancak imparatoriçeyi ve soylulardan veya akrabalardan birini de bir halef olarak seçebilirsiniz. Tahtın varisi, sistem tarafından otomatik olarak da atanabilir. Eğer hükümdarlığa asilzadelerden veya akrabalardan birini seçerseniz, kraliyet ailesinden birini atamadıkça İmperialı aile ağacında da bir değişiklik olacak. Halef, kimsenin elde edemeyeceği ve sadece ona ait olan ırsi özelliklerden birini çıkarır.


Otomatik vekalet Edit

 • Eğer imparator yaşıyor fakat yaşayan çocukları yok ise ve sadece torunları ve büyük torunları yaşıyor ise, halef yaşayan torunlar arasından sistem tarafından rastgele seçilir.
 • Eğer imparator ölürse ve çocukları varsa, ilk doğan oğlu/kızı hükümdarlık tacını alır ve aile ağacının başı olur (karısı veya kocası ile birlikte).
 • Eğer imparator ölürse fakat çocukları yoksa, en büyük erkek kardeşi veya kız kardeşi otomatik olarak halef seçilir ve eşiyle birlikte aile ağacının başı olur.
 • Eğer imparator ölürse fakat hiç çocuğu veya kardeşi yoksa, diğer akrabalardan veya İmperial aileden biri otomatik olarak halef seçilir.
 • Eğer imparator ve halef ölürse ve onların tek akrabası ölümden önce imparatorluk dışına hanedan evliliği için yollanmışsa, yeni bir İmperialı aile oluşturulacak. İmparatorluk dışına yollanmış kraliyet ailesi üyesi için aşağıdaki seçeneklerden birisi mümkündür:      
  • Eğer evlilik teklifi kabul edilmezse, yollanmış üye imparatorluğunuzdan kaybolur ve bir daha geri gelmeyecektir. 
  • Eğer evlilik teklifi kabul edilirse, yüce insanın anavatanında yaşayan hiç akrabası olmasa bile hanedan barışı imzalanır.

Herhangi bir halefi olmayan bir imparatorun ölümünden sonra, onun kendi ailesinden olmayan rastgele yüce bir kişi halef olarak seçilir, sonra onun halefi İmperial ailenin diğer akrabaları listesine atanacak.

Bizzat vekaletEdit

 • Eğer imparator ölürse fakat oyuncu onun eşini atamışsa - karısı imparatoriçe olur. Tam tersi; eğer imparatoriçe ölürse fakat onun kocası halef olarak atanmışsa, kocası imparator olur. Dul erkek/kadın tekrar evlenemez. Hayatının geri kalanında yas tutmaya devam eder.
 • Eğer imparator ölürse ve oyuncu imparatorun çocuklarından biriyle evli olan bir asilzade seçmişse, hanedan ismi değişecek ve asilzade yeni imparator veya imparatoriçe olacak.