FANDOM


Yüce insanlar, elittir ve imparatorluğunuzun egemen sınıfıdır. Her imparatorluk kendi yüce insanlarına, bir imparatora, ve farklı iktidarlar altında soylulara sahiptir. Bu insanlar doğar ve sırayla ölür, daha sonra onların yerini yeni insanlar alır. Saray binasında tüm soyluları görebilirsiniz. Oradan onları belirli şeyler için tayin edebilirsiniz ve böylece onlar size imparatorluğunuzun askeri ve ekonomik gelişimi için bonus bağışlayacaklar. Onları diğer insanlarla evlendirebilir ve bu sayede diğer oyuncularla barış antlaşmaları imzalayabilirsiniz. Sağlık araştırması, Yüce insanların yaşam süresini uzatır.